Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Lahden kaupungin ulkoisen tarkastuksen sääntöön. Lautakunnan vuosittaisessa arviointikertomuksessa esitetään uslautakunnan arvio edellisvuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

​Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi laaditaan vaalikauden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa vuosittain.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointikertomus on yksi ”työkalu” kaupungin toimintoja kehitettäessä. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa.

Arviointikertomuksen laadinnan pohjana ovat tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastuskäynnit. Käyntien ja arviointikertomuksen valmistelusta huolehtii tarkastustoimisto.

Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää vuosittain, että arviointikertomuksessa esitettyyn pyydetään asianomaisilta tahoilta näkemyksiä siitä, miten mahdollisiin epäkohtiin pyritään jatkossa puuttumaan. Nämä vastineet käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyisin.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

JäsenVarajäsen
Puheenjohtaja
Reijo Oksanen (KOK)
rehtori, eläkkeellä
Kukkastie 11 as. 11
15560 Nastola
040 531 3787
etunimi.sukunimi@lh.lahti.fi
Heikki Vappula (KOK)
eläkeläinen, yrittäjä
Varapuheenjohtaja
Erkki Nieminen (SDP)
kasvatustieteen tohtori, VTM
Laaksokatu 19 A 34
15140 Lahti
0400 842 323
etunimi.sukunimi@lh.lahti.fi
Tapani Ripatti (SDP)
​toimittaja, eläkkeellä
Arja Nikkanen (KOK)Minna Kyllinen (KOK)
Kouluttaja
Terttu Pohjolainen (KOK)
terveystieteiden maisteri
Tarja Pölkki (KOK)
varhaiserityisopettaja, seksologi
Inga-Maija Hyppölä (SDP)
eläkeläinen
Anja Sagulin (SDP)
restonomi AMK
Esko Pietarinen (SDP)
eläkeläinen
Kari Soppi (SDP)
ammattimies
Sinikka Ruuska (SDP)
lähihoitaja
Riitta Erviä (SDP)
työteknikko, eläkeläinen
Onerva Vartiainen (VIHR)
kauppatieteiden maisteri
Riitta Vuori (VIHR)
opinto-ohjaaja
Lasse Koskinen (PS)
toimittaja, kouluttaja
Ville Louhelainen (PS)
LVI-asentaja, pääluottamusmies
Kari Känkänen (KESK)
maanviljelijä
Ahti Vappula (KESK)
sijoituspäällikkö
Pekka Airamo (KD)
vanhempi rikoskonstaapeli
Pertti Arvaja (KD)
liikunnanopettaja
Seppo Korhonen (VAS)
kone- ja metallialan opettaja
Juha Ulmanen (VAS)
koneistaja