Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Lahden kaupungin ulkoisen tarkastuksen sääntöön. Lautakunnan vuosittaisessa arviointikertomuksessa esitetään tarkastuslautakunnan arvio edellisvuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

​Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi laaditaan vaalikauden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa vuosittain.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 syksyn kokousajat ovat 16.9., 13.10., 16.11. ja 15.12. Vuoden 2022 ensimmäinen kokous on 26.1.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointikertomus on yksi ”työkalu” kaupungin toimintoja kehitettäessä. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa.

Arviointikertomuksen laadinnan pohjana ovat tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastuskäynnit. Käyntien ja arviointikertomuksen valmistelusta huolehtii tarkastustoimisto.

Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää vuosittain, että arviointikertomuksessa esitettyyn pyydetään asianomaisilta tahoilta näkemyksiä siitä, miten mahdollisiin epäkohtiin pyritään jatkossa puuttumaan. Nämä vastineet käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyisin.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja
Hannu Rahkonen (KOK)
hannu.rahkonen@lh.lahti.fi
p. 040 593 1590
Lassi Mertaranta (KOK)
Varapuheenjohtaja
Oskari Päätalo (VAS)
Otto Ripatti (VAS)
Sinikka Ruuska (SDP)Satu Lehtola (SDP)
Ulla Vaara (SDP)Virpi Sorsa (SDP)
Tarja Kirvesmies (SDP)Sinikka Kakko (SDP)
Seppo Koskinen (SDP)Antti Toijanaho (SDP)
Raimo Kiljunen (KOK)Tero Voutilainen (KOK)
Mona Pyykkönen (KOK)Heidi Huldén (KOK)
Ville-Veikko Elomaa (PS)Jukka Pietiläinen (PS)
Lasse Koskinen (PS)Jari Vanhanen (PS)
Juha-Pekka Forsman (KD)Eero Seesvaara (KD)
Pauliina Palo (VIHR)Katariina Broman (VIHR)
Kaarina Suhonen (KESK)Laura Hahl (KESK)