Hyppää sisältöön

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Lahden kaupungin ulkoisen tarkastuksen sääntöön. Lautakunnan vuosittaisessa arviointikertomuksessa esitetään tarkastuslautakunnan arvio edellisvuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

​Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi laaditaan vaalikauden kattava arviointisuunnitelma, jota täsmennetään tarvittaessa vuosittain.

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokousajat ovat 23.1., 30.1., 20.2., 12.3., 8.4., 23.4. ja 6.5.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Arviointikertomus on yksi ”työkalu” kaupungin toimintoja kehitettäessä. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus julkaistaan vuosittain huhti-toukokuussa.

Arviointikertomuksen laadinnan pohjana ovat tarkastuslautakunnan suorittamat tarkastuskäynnit. Käyntien ja arviointikertomuksen valmistelusta huolehtii tarkastustoimisto.

Lahden kaupunginvaltuusto edellyttää vuosittain, että arviointikertomuksessa esitettyyn pyydetään asianomaisilta tahoilta näkemyksiä siitä, miten mahdollisiin epäkohtiin pyritään jatkossa puuttumaan. Nämä vastineet käsitellään kaupunginvaltuustossa syksyisin.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja
Hannu Rahkonen (kok.)
040 593 1590
hannu.rahkonen@lh.lahti.fi
hannu.rahkonen@saunalahti.fi
Lassi Mertaranta (kok.)
040 410 0523
lassi.mertaranta@lh.lahti.fi
lassi.mertaranta@phnet.fi
Varapuheenjohtaja
Oskari Päätalo (vas.)
045 357 4644
oskari.paatalo@lh.lahti.fi
paatalo@tuta.io
Tomi Korpi (vas.)
041 503 2495
tomi.korpi@outlook.com
Sinikka Ruuska (sdp.)
040 768 0062
sinikka.ruuska@lh.lahti.fi
Saara Honkanen (sdp.)
044 031 9828
saara.honkanen(at)lh.lahti.fi
saara.honkanen(at)salpaus.fi
Ulla Vaara (sdp.)
044 298 5607
ulla.vaara@lh.lahti.fi
vaara.ulla@gmail.com
Virpi Sorsa (sdp.)
virpi.sorsa@lh.lahti.fi
virpi.sorsa@icloud.com
Johanna Tuliainen (sdp)
040 075 1108
johanna.tuliainen@lh.lahti.fi
johanna.tuliainen@gmail.com
Hilla S. Kakko (sdp.)
040 545 7779
sinikka.kakko@lh.lahti.fi
hillaskakko@gmail.com
Seppo Koskinen (sdp.)
050 558 0938
seppo.koskinen@lh.lahti.fi
seppotapio@gmail.com

Antti Toijanaho (sdp.)
antti.toijanaho@lh.lahti.fi
antti.toijanaho@gmail.com
Raimo Kiljunen (kok.)
044 075 0756
raimo.kiljunen@lh.lahti.fi
raimo.kiljunen1@gmail.com
Tero Voutilainen (kok.)
040 016 0961
tero.voutilainen@lh.lahti.fi
tervou@gmail.com
Mona Pyykkönen (kok.)
044 291 1715
mona.pyykkonen@lh.lahti.fi
mona.pyykkonen@live.fi
Heidi Huldén (kok.)
heidi.hulden@lh.lahti.fi
Ville-Veikko Elomaa (ps.)
050 501 2124
ville-veikko.elomaa@lh.lahti.fi
villeveikko.elomaa@gmail.com
Jukka Pietiläinen (ps.)
040 467 5579
jukka.pietilainen@lh.lahti.fi
Lasse Koskinen (ps.)
040 515 0148
lasse.koskinen@lh.lahti.fi
lasse.koskinen@markpoint.inet.fi
Jari Vanhanen (ps.)
040 751 1143
jari.vanhanen@lh.lahti.fi
Juha-Pekka Forsman (kd.)
040 511 9966
juha-pekka.forsman@lh.lahti.fi
juha-pekka.forsman@pp.phnet.fi
Eero Seesvaara (kd.)
050 552 8401
eero.seesvaara@lh.lahti.fi
eero.seesvaara@phnet.fi
Pauliina Palo (vihr.)
050 049 6071
pauliina.palo@lh.lahti.fi
pauliina.palo@koiskala.fi
Kirsti Vaara (vihr.)
040 841 1451
kirstivaara51@gmail.com
Kaarina Suhonen (kesk.)
040 576 1849
kaarina.suhonen@lh.lahti.fi
kaarina.suhonen@phnet.fi
Laura Rautiainen (kesk.)
laura.rautiainen@lh.lahti.fi
laura.e.rautiainen@gmail.com

Esittelijä

tarkastusjohtaja Reijo ollikka

Pöytäkirjanpitäjä

tarkastaja Maija Hyppölä

Yhteystiedot