Hyppää sisältöön

Työnhakijalle

Lahden kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa monenlaista tukea lahtelaisille työnhakijoille. Tukea on tarjolla työllistymiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja oman tulevaisuuden suunnitteluun liittyvissä tilanteissa.

Ohjaamopalvelut

Ohjaamo Lahti tarjoaa alle 30-vuotiaille maksutonta ohjausta työllistymiseen, opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Päivittäin saman katon alla TE-asiantuntijoita, uraohjaajia, koulutusohjaaja ja KELA-palveluneuvoja (Skype). Ohjaamossa voit tavata myös esimerkiksi yritysneuvojan, asumisohjaajan ja ammatinvalintapsykologin.

Vauhdittamo Lahti

Vauhdittamo on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa työnantajat ja työtä hakevat pääsevät kohtaamaan toisensa. Vauhdittamo tarjoaa apua työnantajille ja 30 vuotta täyttäneille työtä etsiville. Palvelupisteestä saa myös tukea alanvaihtoon tai opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.

Työhönvalmennusyksikkö

Työhönvalmennusyksikkö valmentaa lahtelaisia työnhakijoita kohti työllistymistä tai opintojen aloittamista. Palvelu on maksuton. Työnhakijan henkilökohtaisena apuna ja tukena on työhönvalmentaja, jotta työllistymissuunnitelmassa laaditut työllistymiseen tai opintojen aloittamiseen tähtäävät tavoitteet toteutuisivat. Työhönvalmennus voi sisältää esimerkiksi pääsykokeisiin valmistautumista, CV:n ja työhakemuksen laatimista, työnhakutaitojen harjoittelua ja/tai työpaikkojen etsimistä. Palvelu edellyttää työnhakija-asiakkaan omaa motivaatiota ja sitoutumista työllistymisensä edistämiseen.

Suoran työllistymisen tai opintojen aloittamisen vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi työkokeilu tai palkkatuettu työsuhde yrityksissä, yhdistyksissä tai työpajoilla, aina riippuen työnhakijan kokonaistilanteesta. Työhönvalmennukseen pääsee ottamalla yhteyttä suoraan työhönvalmentajaan tai ohjattuna Vauhdittamon kautta.

Yhteystiedot

tyohonvalmennus@lahti.fi

Työpajat

Lahden kaupungin työpajojen päätavoite on auttaa työnhakijoita löytämään jatkopolku avoimille työmarkkinoille joko suoraan tai opintojen kautta. Palvelumuotoja ovat kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatuettu työ.

Lahden kaupungin työpajoilla tehtävä työ on ensisijassa valmennuksen väline – päätavoite on löytää työpajan valmentautujille yksilöllinen jatkopolku avoimille työmarkkinoille joko suoraan tai opintojen kautta. Näiden lisäksi voi olla muita tavoitteita, kuten osaamisen lisääminen uusissa tehtävissä, ammattitaidon ylläpitäminen tai sosiaalisten suhteiden ja verkostojen vahvistaminen. Pajoilla on erilaisia työtehtäviä, joista osassa edellytetään koulutusta tai työkokemusta, ja osaan riittää halu oppia. Pajoilla saa myös työhönvalmentajan apua ja tukea liittyen työnhakuun sekä oman osaamisen sanoittamiseen ja markkinointiin.

Pajavalmentautujaksi hakeudutaan TE-palvelujen tai sosiaalitoimen kautta. Voit olla myös suoraan yhteydessä työpajaan.

Lahden Ympäristöpaja

Ympäristöpaja on lahtelaisten työttömien työllistymisedellytysten vahvistamiseen keskittynyt työpaja, jossa kantavia teemoja ovat ympäristönhoito, kierrätys ja kestävä kehitys. Pajan työtehtäviä ovat kiinteistönhoito, pienrakentaminen, ulkoalueiden hoito, retkeilyreitistöjen ja laavujen kunnossapito sekä käsityöt, kassa- ja asiakaspalvelu ja myymälänhoito. Tehtäviä voidaan myös räätälöidä osaamisen ja tavoitteiden mukaan.

Ulkotyötä tehdään koko kaupungin alueella, mutta käsityöt ja myymälätehtävät sijoittuvat Nastolan (Ympäristöpajan pääpaikka ja Kiva-myymälä) sekä Villähteen (Pajapuoti) toimipisteisiin, ja varastonhoito ja kokoonpano Mukkulan toimipisteeseen.

Monitoimikeskus Takatasku

Takatasku on Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin yhteinen työllisyyttä ja mielekästä elämää edistävä toimintakeskus ja palvelutyöpaja, jota seurakuntayhtymä hallinnoi. Takataskussa on tarjolla työvalmennusta mm. lounaskeittiön ja kahvilan tehtävissä, siivoustehtävissä, asiakaspalvelussa, toimistotyössä ja tapahtumien järjestämisessä, atk-koulutuksessa ja –neuvonnassa sekä vahtimestaripalveluissa.