Hyppää sisältöön

Nuorten tukipalvelut

Nuoria varten

Nuorten tukipalveluissa (entiseltä nimeltään työllisyys- ja erityispalvelut) on kattava osaaminen erilaisiin nuorten elämäntilanteisiin. Työ- ja valmennuspalvelut tarjoavat starttivalmennusta, monipuolisia työkokeilu mahdollisuuksia ja palkkatuettua työtä. Etsivä nuorisotyö tukee opiskelu- ja työelämän ulkopuolella olevia lahtelaisia nuoria.  Psykososiaalinen tuki Dominossa saa kokonaisvaltaista tukea yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti. Oppivelvollisuuden tuki on tarkoitettu niille nuorille, joiden oppivelvollisuuden suorittaminen on keskeytynyt toisella asteella.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 17–29-vuotiaita nuoria sellaisten palveluiden ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Nuorten työ- ja valmennuspalvelut

Nuorten työ- ja valmennuspalvelut (Auto, DraamaLaB, Media, Ohjaus, Puu- ja pintakäsittely, Sisustus ja verhoilu sekä Remontointi ja kunnossapito) tarjoaa työkokeilua ja palkkatuettua työtä erimittaisissa jaksoissa työttömille 17–29-vuotiaille lahtelaisille. Jakson aikana edistetään omaa työllistymis- ja koulutuspolkua valmentajien tuella ja saadaan tarpeen mukaan tukea arjenhallintaan.

Starttivalmennus on lahtelaisille 15–25-vuotiaille tarkoitettua ryhmämuotoista valmennusta. Starttivalmennuksessa vahvistetaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Starttivalmennuksessa tehdään sekä ryhmä- että yksilöharjoituksia, jotka tukevat valmentautujaa pääsemään tavoitteisiinsa.

Oppivelvollisuuden tuki

Uutena nuorisopalveluiden työmuotona on oppivelvollisuuden tuki. Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee 18 ikävuoteen asti.  Oppivelvollisuuden tuessa suunnittelijan työnä on mm. oppivelvollisen ja hänen perheensä tukeminen sopivan opiskelupaikan löytämiseksi määräajan puitteissa.

Psykososiaalinen tuki Domino

Dominossa tehdään yksilötyötä 17–25-vuotiaiden kanssa. Tukea saa mielen hyvinvointiin, kriisitilanteeseen, pahaan oloon, jaksamiseen, arjen sujumiseen tai esim. riippuvuuksissa liittyvissä asioissa. Toiminta-ajatuksena on tarjota kokonaisvaltaista, yksilöllistä ja oikea-aikaista tukea.

  • Nuorten tukipalvelut, hallinto

    Käyntiosoite

    Kirkkokatu 21 E, 15140 Lahti