Siirry suoraan sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Osallistuminen on halua ja mahdollisuutta päättää ja vaikuttaa, se on nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Osallistuminen on aktiivista toimintaa: yhteisiin asioihin vaikuttamista. Lahdessa tavoitteena on, että jokainen asukas kokee mielipiteensä olevan merkityksellinen ja saa sen kuulluksi.
Opiskelijat pelaavat kaupunkisuunnittelupeliä.


 

 

Lahtelaisilla on käytettävissään useita keinoja vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun, kaupungin palveluihin sekä päätöksentekoon.

Täältä löydät uusimpien tilaisuuksien ja kyselyiden yhteenvedot ja tulokset

Aluekummi tuo asuinalueen ihmiset yhteen

Aluekummi toimii vapaaehtoisena yhteyshenkilönä asuinalueensa asukkaiden ja kaupungin virkamiesten välillä. Aluekummi aktivoi alueensa asukkaita toimimaan ympäristö- ja muissa yhteisissä asioissa. Aluekummeilla on tukenaan kummitoiminnan ohjaaja ja virkamieskummit sekä laaja aluekummiverkosto.

Aluekummit
Asukastoiminta

Asukasillat tarjoavat mahdollisuuden keskusteluun ja kysymyksiin

Asukasillan teema voi olla ajankohtainen kaavoitushanke, suuret hankkeet tai muutokset, kaupungin kehittäminen, talous yms. Asukasiltojen kutsu julkaistaan verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja sanomalehdissä.

Asukasillassa asiantuntijat esittelevät käsiteltävän aiheen ja tilaisuudessa on aina mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

Asukaskyselyt auttavat kehittämään kaupunkia

Lahden kaupunki kysyy asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin ja kaupungin kehittämiseen. Ajankohtaisista kyselyistä kerrotaan verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja sanomalehdissä.

Kyselyiden tuloksia 

ePalaute on kaupungin sähköinen palautekanava

Palaute tai kysymys ohjautuu suoraan oikealle palvelu- ja vastuualueelle ja oikeille vastaajille. ePalautetta voi antaa milloin vain, myös virka-ajan ulkopuolella. Palautejärjestelmä toimii myös mobiililaitteilla. Järjestelmässä voi lukea myös jo annettua palautetta ja annettuja vastauksia.

ePalaute 

Erätauko keskustelutilaisuudet

Erätauko-dialogi on rakentava ja tasavertainen tapa keskustella. Keskustelun tavoitteena ei ole yksimielisyys tai ratkaisukeskeisyys, vaan ymmärryksen syventäminen käsillä olevasta aiheesta ja osallistujien näkökulmista. Erätauon avulla eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat kohdata tasavertaisesti ja yhdessä sovitut pelisäännöt varmistavat, että kaikki saavat äänensä kuuluviin luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Lue lisää erätauosta

Kerro Pois! -aluejohtokunta kylillä

Nastolan aluejohtokunta kutsuu asukkaita, toimijoita ja yrittäjiä säännöllisesti aluejohtokunnan edustajien kanssa kahville keskustelemaan, ideoimaan ja tutustumaan.
Tilaisuudet järjestetään joka toinen kuukausi pääasiallisesti eri puolilla Nastolan aluetta.
Tilaisuuksista tiedotetaan Nastola.fi -verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla, Nastola-lehdessä ja mainosjulisteissa mm. kauppojen ilmoitustaululla.

Aluejohtokunnan tapahtumat
www.facebook.com/nastolanaluejohtokunta 

Yhdistystoimintaa ja vapaaehtoistyötä Lahdessa

Yhdistysillat vahvistavat kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyötä
Yhdistykset kutsutaan tilaisuuksiin pääasiassa sähköpostilla ja sosiaalisen median kautta. Teemat ja sisältö vaihtelevat illoissa. Kaupungin ja kolmannen sektorin sekä verkostojen yhteistyö on kaupungille tärkeä voimavara jota halutaan vahvistaa. 

Kumppanuusverkosto on kerännyt sivuilleen suuren tietopankin, josta löydät tietoa yhdistyksistä, palveluista ja tiloista, sekä vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistyö-sivuille on koottu tietoa tavoista osallistua vapaaehtoistyöhön.

Kumppanuusverkosto

Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkosto on yhteistyöfoorumi joka kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa järjestäviä tahoja. Verkostoon kuuluu jo yli 40 tahoa Päijät-Hämeen alueelta (seurakunnat, kaupunki/kunnat, järjestöjä). Verkosto järjestää yhteistyössä vapaaehtoistoimintaan liittyviä tapahtumia, koulutuksia ja virkistystoimintaa sekä jakaa tietoa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.

Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminta

Päijäthämäläiset -tarjoaa monipuolisen valikoiman tietoa ja materiaalia esimerkiksi yhdistyksistä, yhteisöistä ja päijäthämäläisistä tapahtumista. Tarkoituksena on tukea niin yhteisöjä kuin yksilöitä verkostojen laajentamisessa sekä tiedon välittämisessä.
Sivustolta löydät tietopankin, mihin on koottu laaja valikoima erilaisia oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi. Materiaali on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Päijäthämäläiset.fi

Löydä oma tapasi tehdä hyvää www.vapaaehtoistyö.fi

Yhdistyksille myönnetään vuosittain avustuksia.

Katutila käyttöösi

Kaupunki on vakinaistanut käytännön, jossa voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, seurat ja muut toimijat voivat varata toimintansa esittelyyn paikan ydinkeskustan kävelyalueilta ilman katuvuokrauksen lupamaksua.

Katutilan varausohje