Hyppää sisältöön

Kumppanuuspöydät – uusi tapa vaikuttaa Lahdessa

Haluatko olla mukana tekemässä Lahdesta ja omasta asuinympäristöstäsi entistä parempaa paikkaa?

Lahden kaupunki perustaa neljä alueellista kumppanuuspöytää edistämään asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Kumppanuuspöytien alueet ovat eteläinen, itäinen, pohjoinen ja keskustan alue. Katso aluejako kartalta.

Kumppanuuspöytiin kutsutaan kumppaneita alueen asukkaista sekä kullakin alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä, oppilaitoksista, yrityksistä, seurakunnista ja yhteisöistä.

Kumppanuuspöytien tavoitteena on edistää oman alueensa yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja sitä kautta lisätä vuoropuhelua koko kaupungissa. Kumppanuuspöydät perustuvat avoimeen, luottamukselliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Kumppanuuspöydät edistävät paikallista toimintaa ja asukkaiden sekä toimijoiden osallistumismahdollisuuksia. Kumppanuuspöytien toiminta on epäpoliittista ja niillä ei ole päätösvaltaa.

Kumppanuuspöytien tehtävänä on

  • osallistua kaupungin ja alueellisten hankkeiden yhteiskehittämiseen
  • antaa kannanottonsa ja lausuntonsa kaupunkia sekä omaa aluettaan koskeviin merkittäviin suunnitelmiin
  • tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle ja lautakunnille alueensa palvelujen kehittämiseksi
  • käydä vuoropuhelua ja osallistua alueensa palveluiden kehittämiseen, ideointiin, määrärahojen kohdentamiseen, säästökohteiden valintaan ja päätöksentekoon
  • järjestää ja mahdollistaa paikallisia asukastilaisuuksia tms. yhdessä kaupungin tai muiden toimijoiden kanssa

Miten kumppanuuspöydät toimivat?

Kumppanuuspöydän toimikausi on kaksi vuotta. Kuhunkin pöytään valitaan 10-15 jäsentä ja varajäsentä, joista kaksi voi olla oman asuinalueensa toimintaan vapaaehtoisena hakeutuvia luottamushenkilöitä. Jäsenet valitsevat joukostaan puheenjohtajan. Kumppanuuspöytien toimintaa järjestää kaupungin koordinaattorit.

Pöydät kokoontuvat noin joka toinen kuukausi. Kumppanuuspöydät ovat muodoltaan toimikuntia. Kokouksiin osallistumisesta maksetaan Lahden kaupungin noudattaman kokouspalkkiokäytännön mukainen korvaus. Pöytien muu toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoisuuteen ja aktiivisuuteen.

Kumppanuuspöydillä ei ole mahdollisuutta myöntää avustuksia yhteisöille, mutta niillä on toimintarahaa alueellisen vireyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Miten jäsenet valitaan?

Kumppanuuspöytiin kutsutaan eri ikäisiä ja taustaisia lahtelaisia sekä lahtelaisten eri toimijoiden edustajia. Jokaiseen pöytään toivotaan mahdollisimman monipuolista kokoonpanoa, joka koostuu asukkaista ja alueen yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten edustajista. Kumppanuuspöytien jäsenistä ja tarkemmista tehtävistä päättää elokuussa 2021 toimintansa aloittava kaupunginhallitus.

Kumppanuuspöytien toiminta alkaa syyskuussa. Haku kumppanuuspöytien jäseneksi on päättynyt.

Nastolan aluejohtokunta jatkaa heinäkuun 2021 loppuun asti, minkä jälkeen sen korvaa kumppanuuspöytä-malli. Aluejohtokunnasta saatuja hyviä kokemuksia ja toimintatapoja hyödynnetään kumppanuuspöytien toiminnassa.

Yhteystiedot