Voimassa olevat osayleiskaavat

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kaupungin tai sen osan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa yhteen erilaisia toimintoja. Yleiskaavoitus ohjaa asemakaavoitusta.

​Lahden läntisten osien osayleiskaava

Luoteis-Nastolan osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Pyhäntaan kaupunginosan kokonaisuudessaan sekä pääosan Seestan kaupunginosasta sekä osan Ruuhijärven kaupunginosasta Oksjärven lähialueelta.

Villähde-Koiskalan osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Lahden kaupungin Villähteen kaupunginosan lähes kokonaisuudessaan sekä osan Koiskalan kaupunginosasta Kymijärven ja Kärkjärven ranta-alueiden ja niiden lähialueiden osalta.

Iso-Kukkasen, Salajärven ja Ruuhijärven rantayleiskaava 

Kallio-, Pitkä- ja Särkijärven alueen osayleiskaava

Turpeensalmen osayleiskaava