Laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen

Pysyville rakenteille on haettava lupa.

​Laitteiden, johtojen, putkien ja rakennelmien rakentaminen katu- tai puistoalueelle pysyvästi on luvanvaraista toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennusten perustukset, tukiseinät, katokset, luiskat ja portaat yms.

Sijoituslupa on aina haettava ennen putken, johdon, laitteen tai rakennelman sijoittamista.  

Lupahakemuksen löydät kohdasta 'Asiointi ja palaute' tämän sivun vasemmasta laidasta.

Yhteystiedot