Siirry suoraan sisältöön

Iltapäivätoimintaan hakeminen ja maksut

Iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan sähköisesti Wilman kautta. Lahdessa iltapäivätoimintaan pääsevät mukaan kaikki hakuaikana toimintapaikkaa hakevat 1–2 -luokkien oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat.
Lapsia leikkimässä.

Iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. (Lukuvuoden 2020 - 2021 hakuaika on ollut 3. - 24.4.20.) Haku tapahtuu sähköisesti Wilman kautta.  Tuleville ekaluokkalaisille paikkaa haetaan samoilla tunnuksilla kuin ekaluokalle ilmoittautumisessa.  On siis tärkeä säilyttää Wilma-tunnukset. 

Tämän sivun Linkkilaatikosta löydät kuvallisen hakuohjeen, miten hakea sähköisesti Wilman kautta iltapäivätoimintapaikkaa.

Tulostettavalla pdf-lomakkeella haetaan vain Lahden Rudolf Steiner -koulun ja Lahden kristillisen koulun toimintaan sekä varsinaisen hakuajan jälkeen. Tulostettavan lomakkeen löydät tämän sivun Asioi verkossa -kohdasta.

Hakemisesta tiedotetaan muun muassa Wilman kautta. Hakuaikana haettaessa hakemusten saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä. 

Hakeminen iltapäivätoimintaan hakuajan jälkeen

Varsinaisen hakuajan jälkeen haku tapahtuu tulostettavalla hakulomakkeella. Kuluvan lukuvuoden iltapäivätoimintaan voi hakea pitkin vuotta. Hakemukset otetaan huomioon saapumisjärjestyksessä. Hakulomake IP-toimintaan löytyy tältä sivulta Asioi verkossa -kohdasta. Hakulomake palautetaan sen palveluntuottajan osoitteeseen, johon haetaan. 

Ilmoitus toimintaan pääsemisestä ja paikan irtisanomisesta

Koteihin lähetetään ilmoitukset iltapäivätoimintaan pääsemisestä. Huoltajan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle kirjallisesti irtisanomisilmoituksella,

  • mikäli myönnettyä paikkaa ei vastaanoteta; irtisanomisaika on viikko viranhaltijapäätöksen vastaanottamisesta,
  • muutoin voimassa on kahden viikon irtisanomisaika.

Iltapäivätoiminnan irtisanoutumislomake löytyy tältä sivulta Asioi verkossa -kohdasta.

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan yleisiä tavoitteita ja sisältöjä, myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on erityisen tuen päätös. Lahden seurakuntayhtymän toimintaryhmiin voidaan ottaa vain 1.–2. luokkien oppilaita.

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu, johon sisältyvät ohjattu toiminta, välipala, tarvikkeet ja tapaturmavakuutus.

​Toiminta-aika​Kuukausimaksut​Elokuun maksut
Iltapäivätoiminta
​0–4 tuntia (klo 16 asti)​100,00 €/kk50,00 €/kk​
​yli 4 tuntia (klo 16.30 tai 17 asti)120,00 €/kk​60,00 €/kk​


Iltapäivätoiminnasta ei peritä maksua, mikäli se on mainittu kehitysvammaisen oppilaan erityishuolto-ohjelmassa. Huoltaja on velvollinen hakulomakkeessa ilmoittamaan oppilaan erityishoidon tarpeen. Maksuvapautusta haetaan maksuvapautuslomakkeella, joka löytyy tämän sivun Asioi verkossa -kohdasta.

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.3.2016 uudet asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen. Maksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.