Siirry suoraan sisältöön

Iltapäivätoimintaan hakeminen ja maksut

Iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan sähköisesti Wilman kautta. Toimintaan ovat oikeutettuja hakemaan tulevat 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisen tuen oppilaat.
Lapsia leikkimässä.

Iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Lukuvuoden 2018–2019 hakuaika oli 9.–30.4.2018.  Haku tapahtuu sähköisesti Wilman kautta samoilla tunnuksilla kuin ekaluokalle ilmoittautumisessa.  On siis tärkeä säilyttää Wilma-tunnukset. Paperilomakkeella haetaan vain Lahden Rudolf Steiner -koulun ja Lahden seudun kristillisen koulun toimintaan sekä varsinaisen hakuajan jälkeen.

Hakemisesta tiedotetaan muun muassa Wilman kautta. Hakuaikana haettaessa hakemusten saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä. 

Kuluvan lukuvuoden iltapäivätoimintaan voi hakea pitkin vuotta. Haku tapahtuu paperisella hakulomakkeella. Hakemukset otetaan huomioon saapumisjärjestyksessä. Hakemus APIP-toimintaan löytyy tältä sivulta Asioi verkossa -kohdasta (docx- tai pdf-muodossa). Hakulomake palautetaan sen palveluntuottajan osoitteeseen, johon haetaan. 

Ilmoitus toimintaan pääsemisestä ja paikan irtisanomisesta

Koteihin toimitetaan ilmoitukset iltapäivätoimintaan ottamisesta. Huoltajan tulee ilmoittaa palveluntuottajalle kirjallisesti irtisanomisilmoituksella,

  • mikäli myönnettyä paikkaa ei vastaanoteta, irtisanomisaika on viikko viranhaltijapäätöksen vastaanottamisesta,
  • muutoin voimassa on kahden viikon irtisanomisaika.

Irtisanoutumislomake APIP-toiminnasta löytyy tältä sivulta Asioi verkossa -kohdasta.

Iltapäivätoiminnassa noudatetaan yleisiä tavoitteita ja sisältöjä, myös niiden oppilaiden kohdalla, joilla on erityisen tuen päätös. Lahden seurakuntayhtymän toimintaryhmiin voidaan ottaa vain 1.–2. luokkien oppilaita.

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausimaksu, johon sisältyvät ohjattu toiminta, välipala, tarvikkeet ja tapaturmavakuutus.

​Toiminta-aika​Kuukausimaksut​Elokuun maksut
Iltapäivätoiminta
​0–4 tuntia (klo 16 asti)​100,00 €/kk50,00 €/kk​
​yli 4 tuntia (klo 16.30 tai 17 asti)120,00 €/kk​60,00 €/kk​


Iltapäivätoiminnasta ei peritä maksua, mikäli se on mainittu kehitysvammaisen oppilaan erityishuolto-ohjelmassa. Huoltaja on velvollinen hakulomakkeessa ilmoittamaan oppilaan erityishoidon tarpeen. Maksuvapautusta haetaan maksuvapautuslomakkeella.

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.3.2016 uudet asiakasmaksut 1.8.2016 alkaen. Maksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.