Hyppää sisältöön

Harrastus-, kerho- ja iltapäivätoiminta

Lahden vapaa-ajan ja harrastustoimintaan sisältyy lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan koko tarjonta, koulujen kerho- ja iltapäivätoimintaa, lomatoimintaa.

Toimintaa tuottaa kaupunki ja nuorisopalvelut, seurakunta, yhdistykset, seurat, järjestöt. Harrastamisen Lahden mallin toiminnan yhtenä tavoitteena on koota koko tämä tarjonta yhteen paikkaan perheiden tarpeisiin sekä harrastustoiminnan tuottajien yhteistyön kehittäminen.

Jokaisella Lahden kaupungin peruskoululla järjestetään koulun kerhotoimintaa ja perusopetuksen iltapäivätoimintaa. Kouluilla voi osallistua koulujen omaan kerhotoimintaan sekä muuhun harraste- ja pienryhmätoimintaan.

Harrastustoiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten harrastuneisuutta, hyvinvointia ja koulussa viihtymistä sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia.

Keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvointi sekä sosiaalisten suhteiden tukeminen kodin, koulun ja harrastustoimijoiden kasvatusyhteistyönä.

Lisätietoja