Siirry suoraan sisältöön

Ympäristökasvatus kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

Lahdessa ympäristökasvatus on innostavaa, monipuolista oppimista ja toimintaa.
Oppitunti lähiluonnossa

Kouluissa ja päiväkodeissa on nimetyt ympäristöyhdyshenkilöt, jotka välittävät tietoa ja edistävät ympäristökasvatuksen toteutumista.

Koulut ja päiväkodit tekevät vuosittain kestävän kehityksen kartoituksen, jonka avulla selvitetään nykytilaa sekä asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Neljä päiväkotia eli Herrasmannin, Humpulan, Kanervan ja Kytölän päiväkodit sekä Kivimaan koulu ovat mukana Vihreä lippu –ohjelmassa. Se on kansainvälinen päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma.

Syksystä 2020 Kanervan päiväkodista  tulee lisäksi Lahden ensimmäinen Salpausselkä Geopark-päiväkoti. 

Ympäristökasvattajan mukana oppimaan

Ympäristökasvattaja tukee koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen kasvatuksen toteutumista järjestämällä koulutuksia, oppitunteja sekä tuottamalla ja välittämällä ympäristökasvatusmateriaalia.

Ohjelmat varhaiskasvatukseen

  • Miten jätteet lajitellaan? Messi Menninkäisen lajittelutuokio on suunnattu esikouluikäisille. Toiminnallisen satutunnin aikana tutustutaan jätteiden lajitteluun ja jätteen synnyn ehkäisyyn.
  • Luonto eri aistein. Metsänkeijun luontopolku johdattaa lapset päiväkodin lähimetsään tutustumaan luontoon eri aistein ja tutustumaan jätteiden lajitteluun.

Ohjemat kouluille

  • Kestävää kulutusta. Kaksoistunti, luokat 3-4 tai 7.
    • Alakoululaisten tunti toteutetaan lähiluonnossa. Tutustutaan tavaroiden elinkaareen ja pohditaan luonnonsuojelutekoja.
    • Yläkoulun tunti toteutetaan luokkatilassa. Tutkitaan puhelimen elinkaarta, jätteiden lajittelua ja omia ekotekoja.
  • Jäte vai materiaali? Kaikki luokka-asteet. Tunnin aikana käydään läpi materiaalien alkuperää, jätteiden lajittelua, lajittelun merkitystä ja seurauksia.
  • Ympäristöteemapäivän rasti. Koulun ympäristöteemapäivään sisällytettävä tehtäväpiste voi sisältää esimerkiksi tehtäviä materiaalivirroista ja luonnontutkimusta.

Koulutustarjonta
Koulutuksia jätteiden lajittelusta, jätteen synnyn ehkäisystä sekä ulkona oppimisesta. Seuraa ilmoittelua tai pyydä koulutusta aikuisryhmälle.

Yhteystiedot