Omakotitontin hakeminen

Omakotitontteja suositellaan haettavan sähköisessä hakupalvelussa.

Tontteja voi myös hakea tulostettavalla hakemuslomakkeella, jonka saa myös Lahti-Pisteestä. Hakemus tulee palauttaa Lahti-Pisteeseen: Kirkkokatu 31, 15140 LAHTI. Avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8.00–18.00 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8.00–16.00.

Hakemukseen täytetään haettavat tontit halutuimmuusjärjestykseen. Kaupunki jakaa tontit ennalta päätettyjen pisteytysperusteiden mukaisesti. Pisteytykseen vaikuttaa perhekoko, perheen tulotaso, hakijoiden ikä ja onko hakija 10 viimeisen vuoden aikana saanut kaupungilta tonttia sekä erityistapauksissa nykyinen asumismuoto. Kaupunki voi hylätä vääriä tietoja sisältävän hakemuksen.