Siirry suoraan sisältöön

Ilmoituksenvarainen toiminta

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee huoneistoja tai toimintoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä ja toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita.
Jalkarannan monitoimitalo

Ilmoitusvelvollisia toimintoja ovat majoitustoiminta, yleisölle avoimet liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit ja uimarannat, päiväkodit, kerhot, koulut ja oppilaitokset, jatkuvaa hoitoa tarjoavat sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä vastaanottokeskukset, solariumliikkeet, tatuointi- ja lävistysliikkeet, kauneushoitolat ja muut huoneistot joissa harjoitetaan ihonkäsittelyä sekä muut huoneistot ja laitokset tai toiminta joista voi aiheutua käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioiden terveyshaittaa. 1.1.2017 lähtien parturit ja kampaamot eivät ole terveydensuojelulain mukaisesti enää ilmoitusvelvollisia.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveyteen sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Terveydensuojeluviranomainen antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta, käsittelee ilmoituksen ja tekee tarvittaessa 45 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen.

Ennen toiminnan aloittamista tulee huoneiston soveltuvuus aiottuun toimintaan varmistaa myös rakennusvalvonnasta.

Omavalvonta

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaansa liittyvät terveysriskit ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä sekä estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan. Tätä kutsutaan omavalvonnaksi. Omavalvontaan sisältyy lisäksi terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien mahdollisten ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen sekä näiden dokumenttien säilyttäminen.

Toimijan on suositeltavaa laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jossa kuvataan toiminta, toiminnassa syntyvät riskitekijät sekä niiden ennaltaehkäisyä. Valvontasuunnitelman mukaisilla tarkastuksilla toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa esittää terveydensuojeluviranomaiselle, miten toimintaan vaikuttavat terveysriskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä toiminnassaan.

Omavalvontasuunnitelma tulisi olla toimipaikassa kaikkien käytettävissä ja sitä tulisi hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Lisätietoa omavalvonnasta löydät linkistä.

Lisätietoa ilmoitusvelvollisten toimintojen tilavaatimuksista saat sivun linkeistä sekä ottamalla yhteyttä ympäristöterveyteen. Lomakkeet löytyvät kohdasta Ympäristöterveyden lomakkeet.

Yhteystiedot

Ympäristöterveyden päivystysnumero arkisin klo 9.00 – 11.30, p. 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi

Ympäristöterveystarkastajat:
Jari Ahonen, p. 050 387 8730
Nina Hiltunen, p. 050 518 4484
​Sami Niemelä, p. 044 416 4596

Terveystarkastajat:
Kauneushoitolat
Eeva Kyyhkynen-Malkki, p. 050 518 4483
Taina Rahkonen, p. 050 539 1692