Hyppää sisältöön

Asumisterveys

Terveydensuojelulain mukaisesti asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Asumisterveydessä asunnossa tai muussa oleskelutilassa todettavalla terveyshaitalla tarkoitetaan sellaista tekijää tai olosuhdetta, joka voi heikentää tai vaarantaa tiloissa oleskelevien terveyttä. Myös altistumista tällaisille olosuhteille tai tekijöille pidetään terveyshaittana. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Ympäristöterveystarkastajat tarkastavat terveydensuojelulainsäädäntöön perustuen asuntojen ja muiden oleskelutilojen mahdollisia haitallisia olosuhteita.

Sisäilma

Asunnon tai muun oleskelutilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn, mikrobien ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai muussa oleskelutilassa oleville terveydellistä haittaa.

Asunnon tai muun oleskelutilan terveyshaittaepäily

Epäiltäessä asunnossa tai muussa oleskelutilassa terveyshaittaa on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja poistamisesta kuuluu ensisijaisesti haitan aiheuttajalle. Tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa haitan aiheuttajaa selvittämään haitallisen altistusolosuhteen aiheuttajan syyn sekä poistamaan terveyshaittaa aiheuttavan epäkohdan.

Asunnontarkastus

Mikäli kiinteistön omistaja ei ryhdy tarvittaviin selvitys- ja korjaustoimenpiteisiin, voi asukas, asunnon haltija tai omistaja tehdä asunnontarkastuspyynnön kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Asunnontarkastuspyynnön voi tehdä myös asukkaan kirjallisesti valtuuttama henkilö tai asukkaan edunvalvoja. Asunnontarkastuspyyntö tulee vireille kirjallisen asunnontarkastuspyynnön saavuttua kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Puutteellisiin asunnontarkastuspyyntöihin viranomainen pyytää täydennystä ennen vireille ottoa. Asunnontarkastuspyynnön vireille otosta ilmoitetaan asianosaisille. Asunnontarkastuspyyntölomake löytyy Ympäristöterveyden lomakkeista.