Siirry suoraan sisältöön

Sisäilma-asiat

Tilakeskus kaupungin tilojen omistajana ja vuokranantajana kantaa keskeisen vastuun kaupungin toimitilojen viihtyvyydestä ja turvallisuudesta sekä sisäympäristöstä.
sisäkuva luokkatilasta

​Sisäilmaongelmien tutkimuksissa, suunnittelussa ja korjauksissa tilakeskus toimii tilaajana yhteistyössä alaan erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun asioita hoidetaan yhteisesti sovittujen menettelytapojen mukaisesti tilakeskuksen, tilojen käyttäjien ja heidän terveydenhoidostaan vastaavien henkilöiden kesken.

Sisäympäristöasioissa tärkeää on oikea-aikainen, luotettava ja ymmärrettävä tiedotus sekä hyvä vuorovaikutus eri osapuolien kesken.

Tilakeskuksessa toimii sisäilmaryhmä, joka johtaa, ohjaa ja koordinoi toimintaa.  Sisäilmaryhmä kokoontuu määrävälein. Sisäilmaryhmän vetäjänä toimii Jouni Arola.

 Lisätietoja: