Siirry suoraan sisältöön

Tarkastustoimisto

Tarkastustoimisto valmistelee tarkastuslautakunnan kokoukset ja avustaa tilintarkastajaa. Lisäksi toimisto suorittaa jatkuvaa hallinnon ja talouden tarkastusta tarkastustoimiston toimintasäännössä tarkoitetulla tavalla.

Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu kuntalakiin ja Lahden kaupungin ulkoisen tarkastuksen sääntöön. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen, jossa arvioidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä hallinnon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Lahden kaupungin ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja sen alaisuudessa toimiva tarkastustoimisto sekä tilintarkastaja. Niiden toiminta on kaupungin muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta, mitä on entisestään vahvistettu uudessa kuntalaissa (410/2015).

Tilintarkastaja

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Lahden kaupungin tilintarkastuksen suorittaa vuosina 2013 - 2016 PwC Julkistarkastus Oy, vastuunalaisena tilintarkastajanaan Juha Huuskonen, KHT, JHTT. Sopimuksen mukaan tilintarkastuspäiviä on keskimäärin 70 vuodessa.


Yhteystiedot:

Juha Tapiola, varatuomari, JHTT
kaupunginreviisori
puh. (03) 814 2260, 050 559 4057
Sidonnaisuudet

Reijo Ollikka, JHTT
tarkastaja
puh. (03) 814 2259, 050 559 4016