Hyppää sisältöön

”Asukkaat tietävät parhaiten oman alueensa tarpeet” – Osbukummit kannustavat kaupunkilaisia osallistumaan

Lahti on varannut ensi vuoden budjettiin yhteensä 200 000 euroa asukasideoiden toteuttamiseen. Osallistuvassa budjetoinnissa eli osbussa lahtelaiset pääsevät mukaan suunnittelemaan ja päättämään, mihin summa käytetään. Kaupunkilaisten apuna toimii kaupungin työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia osbu-kummeja.

Lahtelaiset ehdottivat syksyn aikana ennätysmäärän osbu-ideoita. Marraskuussa ideoita kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa, ja joulukuussa kaupunkilaiset pääsevät äänestämään mieleistänsä ideaa.

Osbun toteuttamista tukee kaupungin työntekijöiden lisäksi 12 hankekummia, jotka ovat vapaaehtoisia asukkaita. Hankekummit tukevat tiedottamista ja ovat mukana asukastilaisuuksissa.

Tärkeä osa kuntademokratiaa

Marko Helin toimii Nastolan aluekummina.
Marko Helin toimii Nastolan alueen kummina jo toista vuotta.

Kun Marko Heliniä pyydettiin osbu-kummiksi, hänen ei tarvinnut pohtia päätöstä  pitkään.

– Pidin pyyntöä ja mukanaoloa pikemminkin kunnia-asian, sillä sain täten olla mukana viemässä osallisuuden ilosanomaa.

– Kunnallisalan opiskelijana ja luottamushenkilönä pidän asukkaiden osallistamista tärkeänä osana kuntademokratiaa. Se, että he pääsevät joka neljäs vuosi äänestämään kuntavaaleissa, ei riitä. Tarvitaan muita osallistamiskeinoja. Osbu on mainio esimerkki siitä, miten asukkaat voivat itse päättää esimerkiksi siitä, mitä välineitä heidän veroeuroillaan hankitaan.

Helin on kohdannut kaupunkilaisia osbun merkeissä Nastolan lähikirjastossa ja kirjastoautossa.

– Kohtaamiset ovat olleet lämpimiä ja kannustavia. Kaupunkilaisista on hienoa, että tällaisissa osallistamismuotoja on olemassa. Mieleen jäi erityisesti keskustelutuokio erään vanhemman rouvan kanssa: hän ehdotti muistaakseni kuutta eri ideaa samalla kertaa. Tuntui mukavalta, että hänellä oli aikaa ja mielenkiintoa pidempäänkin keskustelutuokioon.

Loistava idea saada lahtelaiset osallistumaan

Eteläisen alueen osbu-kummi Merja Koskipalo-Halinen pitää osbua tärkeänä, sillä se koskettaa jokaista lahtelaista.
Merja Koskipalo-Halinen toimii eteläisen alueen osbu-kummina.

Eteläisen alueen kummi Merja Koskipalo-Halinen kokee tärkeäksi, että mahdollisimman monet lahtelaiset tulevat tietoiseksi vaikuttamisen mahdollisuudesta.

– Osbu on loistava idea saada lahtelaiset osallistumaan oman kaupungin asioihin.  Alueiden asukkaat tietävät parhaiten oman alueensa tarpeet ja minkälaisille asioille olisi yhteistä käyttöä.

Koskipalo-Halinen on jo huomannut muutoksen asukkaiden suhtautumisessa edelliseen vuoteen verrattuna.

– Ensimmäisenä kautena asia oli vieras ja herätti epäilyjä. Mutta tänä vuonna, kun asukkaat olivat jo todenneet, että ehdottamalla ja äänestämällä me voimme todellakin saada parannuksia, olivat he innokkaampia miettimään asioita. Mieleen jäävimpiä ovat olleet lasten ja nuorten innokkuus asiaa kohtaan.

Osbun toteuttaminen on kummien mielestä toteutettu ammattimaisesti. He kokevat, että kaupungin työntekijät ovat ottaneet kummit lämpimästi vastaan.

– Meillä on todella upea jengi toteuttamassa tätä! Toivottavasti saamme läpi niitä ideoita ja asioita, mitä kaupunkilaiset ovat eniten kaivanneet Lahden alueelle.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista

Lisätiedot