Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutos aiheuttaa seurauksia ihmisten turvallisuudelle ja elinoloille, luonnolle, elinkeinolle sekä yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. Sopeutumisen toimenpiteillä ja varautumalla voimme vähentää ilmastonmuutoksesta aiheutuvia väistämättömiä ja haitallisia seurauksia.
Ilmakuva Lahden keskustasta

Päästömäärät vaikuttavat suoraan sopeutumiseen, siihen miten suureen muutokseen varaudutaan. Siksi olemme kiinnostuneita sekä ilmastonmuutoksen sopeutumisesta että hillinnästä. Sopeutumistoimenpiteet varhaisessa vaiheessa ovat myös kaikkein kustannustehokkaimpia. 

Sopeutumista vaativat ilmiöt Lahdessa 

Sopeutumiseen valitut ilmiöt/uhat Lahdessa: 

  • Lämpötilan kohoaminen (nousu Lahdessa 2,9 – 8,2 astetta riippuen skenaariosta) 
  • Sademäärien lisääntyminen (+5 – 35 % kk, riippuen skenaariosta) 
  • Myrskytuulet (huippumyrskyjen tuulennopeuksien kasvu jo nähtävissä) 
  • Huippuhelteet 
  • Rankkasateet 

Ilmiöt on valittu laaja-alaisessa työryhmässä Ilmatieteen laitoksen tarjoaman tiedon perusteella.  

Ilmastonmuutosten riskit ja haavoittuvuudet tarkasti toimialoittain on nähtävissä erillisissä tiedostoissa. Riskien ja haavoittuvuuksien arviointi on toteutettu IVAVIA-työkalulla osana EU:n Resin 2-hanketta (Climate resilient cities and infrastructures). 

Yli 90 ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen toimenpidettä 

Lahden sopeutumistoimenpiteitä ohjaa Lahden kestävän energian ja ilmastonmuutoksen toimenpidesuunnitelma, joka on toteutettu osana EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasitoumusta vuoteen 2030.  Suunnitelma linjaa yli 90 toimenpidettä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tai varautumiseksi. Toimenpiteet ovat monipuolisia ja liittyvät esimerkiksi hulevesin hallintaan, liikenteen kehittämiseen sekä tietoisuuden lisäämiseenKaupunginhallitus hyväksyi ohjelman ja sen toimenpiteet kesäkuussa 2019. Toimenpidesuunnitelma päivitettiin keväällä 2023 ja nimettiin lyhyemmin Lahden ilmasto-ohjelmaksi.

Tutustu Lahden ilmasto-ohjelmaan