Hyppää sisältöön

Sivistyslautakunta 15.2.2022

Salpausselän koulun luma-painotteisen opetuksen aloituspaikkamäärä nousee 48:aan. Lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden tulorajoja korotetaan.

Salpausselän koulun luma-opetuksen aloituspaikkamäärä nousee 48:aan

Salpausselän koulun luma-painotteisessa opetuksessa aloittaa lukuvuonna 2022-2023 korkeintaan 48 oppilasta. Tästä muodostetaan kaksi 24 oppilaan luma-luokkaa, joista keskimäärin 20 oppilasta siirtyy Länsiharjun luma-painotuksesta 6. luokalta Salpausselän 7. luokalle. 48 on hyvä oppilasmäärä myös kemian- ja fysiikan opetuksessa, koska siitä voidaan muodostaa kolme 16 oppilaan opetusryhmää.

Salpausselän koulun luma-painotteisen opetuksen 32 aloituspaikasta 7. luokilla varataan enintään 24 paikkaa Länsiharjun koulun luma-painotteista mahdollisesti jatkaville. Viime vuosina vapaita paikkoja 6. luokalta soveltuvuuskokeen kautta tuleville on jäänyt 12. Tänä keväänä Salpausselän luma-painotteiseen opetukseen haki 89 oppilasta, ja hakijamäärien arvioidaan jatkossa nousevan. Salpausselän koulun luokkien määrä säilyy nykyisellään eikä järjestely aiheuta lisäkustannuksia.

Salpausselän koulu tarjoaa lisäksi liikuntapainotteista opetusta sekä toimii Jalkarannan ja Länsiharjun alakouluista siirtyvien lähikouluna. Näistä kouluista siirtyy lähes 90 oppilasta Salpausselän koulun 7. luokille.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden tulorajoihin korotus

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 15.2. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisessä käytettäviä tulorajoja 1.8.2022 lähtien sekä maksun määräytymisen perusteita.

Varhaiskasvatuksesta päiväkodissa ja perhepäivähoidossa peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa viettämän ajan perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Indeksitarkistus huomioidaan myös palveluseteleihin.

Indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa, kun se nykyisin on 288 euroa. Alin perittävä maksu on 28 euroa nykyisen 27 euron sijaan.

Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Lisäksi varhaiskasvatuksen määräämiseen ja perimiseen vaikuttavat huoltajien tulorajat nousevat. Linkki sivistyslautakunnan esityslistan liitteeseen.

Varhaiskasvatuksen maksut

Huoltajille tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2022 alkaen.  Uudet maksut määräytyvät perheiden aiemmin toimittamien tulotietojen perusteella.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä. Maksu tarkistetaan vuosittain ja huoltajan tulee ilmoittaa perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista. Mikäli perhe ei tarkastuksen yhteydessä niistä ilmoita, peritään korkein maksu.

Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku tulee kotiin paperiversiona, mikäli E-lasku- tai suoramaksupalvelusopimusta ei ole tehty. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa tai aikaisemmin.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksun määräytymisestä löytyy varhaiskasvatuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja

Lahden kaupunki
perusopetuspalvelut,
opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen, 044 716 1328 tai vs. opetuksen palvelupäällikkö Lotta Hagström, p. 050 398 5016

varhaiskasvatuspalvelut,
varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, 050 559 7901 tai palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, 050 539 1651

tuloselvitysasiat, varhaiskasvatusmaksut@lahti.fi tai arkisin klo 8–11, p. 03 814 4010
www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivahoidon-maksut

Linkki sivistyslautakunnan kokouksen 15.2.2022 esityslistaan