Siirry suoraan sisältöön

Päivähoidon maksut

http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/VarhaiskasvatusSite/PublishingImages/Potkulautatytt%C3%B6_varhaiskasvatus_VillaPiipari.jpg

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa tai aikaisemmin.

Kun lapsi ensimmäisen kerran aloittaa varhaiskasvatuksessa, tulee varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä sähköisen asiointipalvelun kautta toimittaa tulotiedot tai hyväksyä korkein asiakasmaksu. 

Seuraavina vuosina lapsen varhaiskasvatuksen jatkuessa perheiden palkkatulotiedot saadaan suoraan tulorekisteristä, jota ylläpitää verohallinto. Muut tulotiedot, kuten eläke-, yritystulot ja mahdolliset etuudet perheiden tulee edelleen erikseen ilmoittaa, koska niitä tietoja verohallinnon tulorekisteristä ei ole saatavilla.

Palveluseteliä hyödyntävien perheiden tulee edelleen toimittaa kaikki tulotietonsa, koska tulorekisteritietoja voidaan hyödyntää vain kunnallisen varhaiskasvatuksen osalta.

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan vuosittain. Huoltajien tulee omatoimisesti ilmoittaa perheen maksukyvyn tai tulotietojen olennaisista muutoksista varhaiskasvatusmaksun käsittelijöille. 

Hoitomaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku tulee kotiin paperiversiona, mikäli E-lasku- tai suoramaksupalvelusopimusta ei ole tehty. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta. 

Tuloselvitysasiat

Tulotietomuutokset voi toimittaa osoitteeseen: varhaiskasvatusmaksut@lahti.fi tai
osoitteeseen Lahden kaupunki, Päivähoitomaksut, PL 141, 15141 Lahti

Tuloselvityslomakkeen löydät myös Asioi verkossa -kohdasta. Suosittelemme käyttämään tulotietojen lähettämisessä turvasähköpostia (suojattua sähköpostia), ohje liitteenä, pdf.