Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatukseen, eskariin, ekaluokalle, kielivalinta, painotettuja opintoja

Lahden peruskouluissa, esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa vuoden alku on ilmoittautumisten ja hakujen aikaa.
Lukuhetki Tenava-Tonttilan päiväkodissa

Ekaluokalle ja eskariin

Vuonna 2014 syntyneiden tulevien ekaluokkalaisten tulee ilmoittautua maanantaihin 25. tammikuuta mennessä ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Yli 1100 tulevan ekaluokkalaisen kotiin on lähetetty koulutulokaspostia ja hakuohjeet.

25. tammikuuta mennessä haetaan sähköisesti myös elokuussa 2021 vapautuvia varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkoja. Ensi elokuussa esikoulussa aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset. Huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lisäksi hakuaika 2–5 -vuotiaiden avoimeen varhaiskasvatukseen ja kerhotoimintaan on maaliskuussa. Hakeminen tehdään sähköisesti.

Tulevien kolmasluokkalaisten A2-kielivalinta ja hakeminen painotettuun opetukseen

Nykyiset 2.-luokkalaiset voivat valita valinnaisen A2-kielen sekä hakea painotettuun opetukseen. Lahden kaupungin kouluissa on mahdollista hakea 3.-6. luokalle käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan tai musiikin painotettuun opetukseen.

Valinnaiseksi A2-kieleksi tulevat kolmasluokkalaiset voivat koulun kielitarjonnan mukaan valita espanjan, kiinan, saksan, ranskan, ruotsin tai venäjän sekä Lahden ruotsinkielisen koulun oppilaat lisäksi suomen kielen.

Kielten opetuksen järjestämiseksi koulut tekevät yhteistyötä A2-kielen opetusryhmien perustamiseksi. Mikäli kieliryhmä syntyy useamman koulun oppilaista, niin opetus toteutetaan lähi- ja monimuoto-opetuksena.

Vieraiden kielten opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla ja kaikki aloittavat englannin kielen opiskelulla. Yhteistä kaikille oppilaille on myös kuudennella luokalla aloitettava toisen kotimaisen kielen opiskelu.

Lahdessa on myös ruotsin- ja englanninkielinen kielipolku eskarista yläkouluun. Uutena elokuusta alkaen järjestetään ruotsin kaksikielistä opetusta varhaisena täydellisenä kielikylpyopetuksena.  Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään.

Seiskaluokalle ja painotettuun opetukseen

6.-luokkalaiset hakevat yläkouluun 7. luokalle ja halutessaan painotettuun opetukseen 7.-9. luokalle. Tuleva seiskaluokkalainen voi hakea kuvataiteen, käsityön, liikunnan painotettuun ja urheiluluokalle, luonnontieteen ja matematiikan, musiikin tai viestintätaidon painotettuun opetukseen.

Painotettuihin oppiaineisiin järjestetään soveltuvuuskokeet, jonne kutsutaan erillisellä sähköpostiviestillä. Painotetun opetuksen opetusryhmä perustetaan, mikäli ryhmään on tulossa vähintään 16 valintakriteerit täyttävää hakijaa.

Verkkoinfoja huoltajille ja oppilaille

Painotetusta opetuksesta sekä englannin- tai ruotsinkielisestä esiopetuksesta ja koulupolusta järjestetään verkkoinfoja etäyhteyden avulla aikavälillä 11.–14.1.2021. Tarkat infoajat ja osallistumislinkit löytyvät kaupungin perusopetuksen verkkosivuilta.

Sähköisesti haetaan

  • varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja ekaluokalle 11.–25.1.2021
  • valinnainen A2-kielivalinta ja painotettuun opetukseen 3.-6. luokalle
    sekä
  • 7. luokalle ja mahdollisesti painotettuun opetukseen 7.-9. luokalle 8.–18.1.2021 klo 15 mennessä
  • 2–5 -vuotiaiden avoimeen varhaiskasvatukseen ja kerhotoimintaan 1. –31.3.2021 klo 15 mennessä
  • koululaisten iltapäivätoimintaan 1.–23.4.2021

Lisätietoja

Lahden kaupunki, sivistyksen palvelualue
Varhaiskasvatuspalvelut
– palveluohjaus, ark. klo 9.00 – 14.00, p. 03 818 1054
– palvelupäälliköt Suvi Ruusunen, p. 044 769 8639 ja Leena Miettinen, p. 040 700 2340
Perusopetuspalvelut
– kielivalinnoista lisätietoja saa koulujen rehtoreilta
– painotetusta opetuksesta lisätietoja antavat painotettua opetusta tarjoavien koulujen rehtorit
– opetuksen suunnittelija Petra Larvus, p. 044 482 0790

Kasvatus ja koulutus > varhaiskasvatus ja esiopetus tai perusopetus