Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määrittämisessä hyödynnetään perheiden tulorekisteritietoja

Varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään kevään 2020 kuluessa hyödyntämään kansallista tulorekisteriä, jota ylläpitää verohallinto. Tulorekisteristä kaupunki saa perheiden palkkatulotiedot.

​Kun lapsi ensimmäisen kerran aloittaa varhaiskasvatuksessa, tulotiedot tulee entiseen tapaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta varhaiskasvatuksen aloittamiskuukauden loppuun mennessä tai hyväksyä korkein asiakasmaksu. Seuraavina vuosina lapsen varhaiskasvatuksen jatkuessa perheiden palkkatulotiedot saadaan suoraan tulorekisteristä.

Muut tulotiedot, kuten eläke-, yritystulot ja mahdolliset etuudet perheiden tulee edelleen erikseen ilmoittaa.
– Lapsen huoltajat ovat edelleen velvollisia omatoimisesti ilmoittamaan myös oleellisista muutoksista tulotiedoissa tai perhemuutoksista varhaiskasvatusmaksujen käsittelijöille, palvelupäällikkö Suvi Ruusunen Lahden varhaiskasvatuspalveluista painottaa.

Lisäksi palveluseteliä hyödyntävien perheiden tulee entiseen tapaan toimittaa kaikki tulotietonsa, koska nyt voimaan astuva muutos koskee tässä vaiheessa vain kunnallista varhaiskasvatusta.

Osa perheistä saa siis edelleen pyynnön toimittaa tulotietonsa varhaiskasvatuksen vuotuisen asiakasmaksun tarkistamista varten.
– Jatkossa kysymme kuitenkin vain niitä tietoja, joita emme tulorekisteristä saa, Ruusunen kertoo.

Kaikkia tietoja tulorekisteristä ei saada

Tulorekisteri sisältää tiedot kansalaisille maksetuista palkoista 1.1.2019 alkaen sekä ensi vuodesta 2021 alkaen myös eläke- ja etuustietoja.

Kun työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin palkkatiedot eritellysti ja myös vapaaehtoisia tietoja, niin varhaiskasvatuksen tarvitsemat tiedot todennäköisesti saadaan suoraan tulorekisteristä.

Perheiltä pyydetään tietojen tarkistamista tai täydennystä siinä tapauksessa, mikäli työnantaja ei ole palkka- ja työsuhdetietoja tulorekisteriin ilmoittanut tai tulorekisterin tiedot muutoin vaativat täydennystä asiakasmaksun määrittelyä varten.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Kaupungin lisäksi tulorekisteritietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä käyttönsä vain sen tiedon, johon niillä lain mukaan on oikeus ja jota ne toiminnassaan tarvitsevat.

Varhaiskasvatuksen maksut

Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7.) aikana, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa tai aikaisemmin.

Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa. Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku tulee kotiin paperiversiona, mikäli E-lasku- tai suoramaksupalvelusopimusta ei ole tehty. Varhaiskasvatusmaksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen maksun määräytymisestä löytyy kaupungin sekä tulorekisterin verkkosivuilta.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/palvelut/varhaiskasvatus/paivahoidon-maksut
Tulorekisterin verkkosivusto: tulorekisteri.fi

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut,
tuloselvitysasiat, varhaiskasvatusmaksut@lahti.fi tai arkisin klo 8 – 11, p. 03 814 4010

palvelupäällikkö Suvi Ruusunen, puh. p. 050 539 1651

Kuva Lassi Häkkinen