Hyppää sisältöön

Vieraskieliset ylläpitivät väkiluvun kasvua vuonna 2021

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Lahden kaupungin virallinen väkiluku oli vuoden 2021 lopussa 120 027. Väkiluku kasvoi vuoden 2021 aikana 43 henkilöllä.

Lahden väkiluvun kasvu perustui kokonaan vieraskieliseen väestöön, sillä kotimaisia kieliä puhuvien määrä väheni Lahdessa vuoden 2021 aikana. Suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä väheni 351 henkilöllä ja vieraskielisten määrä kasvoi 394 henkilöllä. Vieraskielisten osuus väestöstä oli Lahdessa vuoden 2021 lopussa 7,8 % eli 9 406 vieraskielistä, joka on tilastohistorian korkein luku.

Vuonna 2021 eniten kasvanut vieraskielisten ryhmä olivat venäjää puhuvat. Venäjänkielisten määrä kasvoi 87:llä ja oli yhteensä 3 074. Venäjänkieliset muodostivat Lahden suurimman vieraskielisten ryhmän.

Ulkomaan kansalaisten osuus Lahdessa vuonna 2021 oli 4,9 % eli 5 871.

Vuoden 2021 aikana väkiluku kasvoi 94 kunnassa ja väheni 213 kunnassa. Edeltävänä vuonna väkiluku kasvoi 89 kunnassa ja kaksi vuotta aiemmin vain 54 kunnassa.

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne

Lisätietoja väestönkehityksestä