Hyppää sisältöön

Siivoustalkoot

Omaa lähiympäristöä on mahdollista siistiä monella eri tavoin. Helpoin tapa kerätä roskia on vaikkapa lenkkeilyn ja arkiliikunnan yhteydessä. Roskalenkki kannattaa suunnitella niin, että matka päättyy yleiselle roskikselle, jonne roskat voi jättää. Yleiset roska-astiat löytyy Lahden karttapalvelusta.

Mikäli suunnittelet suurempia siivoustalkoita, sovi talkoista etukäteen ohjeen mukaan.

Roskapihtejä on lainattavissa Lahti-Pisteellä. Roskapihtilainaamo löytyy myös Ankkurinrannasta.

#tuntitoukokuussa

Ympäristöpääkaupunkivuotena siivoustalkoot ovat osa eurooppalaista ympäristökampanjaa.

Haastekampanjan kotisivu löytyy Lappeenrannan Greenreality -sivuilta. Kampanjalle on luotu myös Facebook-tapahtuma. Kampanjaan osallistuvia kannustetaan somettamaan #zeropollutionhour ja #tuntitoukokuussa merkintöjä käyttäen ja ilmoittamaan siivouspaikkansa karttaan Maptionnaire-karttapalvelussa. Kartta avautuu käyttöön toukokuussa.

Lahti ja Lappeenranta seuraavat kampanjan edistymistä sosiaalisen median kanavien kautta esimerkiksi osallistujien määrän sekä hästägien perusteella. Lahden ja Lappeenrannan yhteiskampanja on osa EU Green Week -tapahtumia. Tänä vuonna EU:n teema keskittyy nollapäästötavoitteisiin.

Lahti ja Lappeenranta ovat tänä vuonna EU:n palkitsemia vihreitä kaupunkeja. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 ja Lappeenranta European Green Leaf 2021 -kaupunki.

Kampanjassa noudatetaan voimassa olevia koronarajoituksia.

Lah­ti ja Lap­peen­ran­ta haas­ta­vat kaik­ki yh­dek­si tun­nik­si maail­man suu­rim­piin sii­vous­tal­koi­siin

Näin järjestät siivoustalkoot

  • Siivoustalkoissa siivotaan yleisiä alueita – ei yksityisiä, taloyhtiöiden tai yritysten piha-alueita eikä valtateiden (ELY) reunoja
  • Pyydämme talkoolaisia noudattamaan erityistä varovaisuutta yleisillä alueilla liikuttaessa, huomioliivin käyttö on toivottavaa näkyvyyden lisäämiseksi
  • Talkoista on sovittava aina etukäteen
  • Tarkemmat ohjeet ja yhteystiedot talkoiden sopimiseksi löytyvät täältä: Siivoustalkoo-ohjeet
  • Talkoissa huomioidaan voimassa olevat koronarajoitukset. Keväällä 2021 järjestettäviin talkoisiin ei toimiteta elintarviketarjoilua.

Oman lähiympäristön kasvillisuuden siistiminen

  • Oman lähiympäristön kasvillisuutta on mahdollista siistiä pienimuotoisesti.
  • Siistimisellä tarkoitetaan esimerkiksi vesakon ja ruohikon lyhyenä pitämistä
  • Tarkemmat ohjeet löytyvät täältä: Lähiympäristön omatoiminen siistiminen