Hyppää sisältöön

Viheralueiden kunnossapito

Ylläpidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden hoitaminen, sekä yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Hoidon tavoitteet on määritelty hoitoluokassa.

Luonnonominaisuudet ja käyttötarkoitus määräävät usein jo kaavoitusvaiheessa hoidon pääluokan.

Pääluokat ovat:

 • rakennettu viheralue A
 • avoin viheralue B
 • taajamametsä C

Rakennetuilla viheralueilla kasvien- ja materiaalien valinta ja laatu vaikuttavat kunnossapidon ja hoidon määrään ja laatuun.

Hoitotöitä ovat mm: nurmikon leikkaus ja niittyjen niitto, lehtien keräys, roska-astioiden tyhjennys, puiden tuennat ja leikkaukset, kalusteiden tarkastukset ja kuluvien osien vaihto, talvisin pienkenttien jäädytys ja portaiden puhtaanapito.

Asukasyhteistyöllä on suuri merkitys viheralueiden hoidossa ja puhtaanapidossa.

Viheralueiden kunnossapito

Kunnossapidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden kunnostustyöt ja uusiminen. Tehtävät hoidetaan määritellyn tavoitteen mukaisesti.

Tehtäviä ovat mm: kasvillisuusryhmien leikkaus ja uusiminen, puiden suuret leikkaukset, lähimetsien raivaukset, kalusteiden uusiminen ja lisääminen sekä rakenteiden peruskorjaukset ja käytävien pintojen tasaisuudesta huolehtiminen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Grillaamista ei kielletä, suositeltavaa kuitenkin olisi että avotulen teko tehtäisiin niille tarkoitetulla paikoilla kuten laavuilla ja grillipaikoilla. Jos puistossa haluaa grillata, grilli tulee sijoittaa hiekalle tai muulle palamattomalle alustalle. Nurmikolla grillaaminen ilman alustaa on kielletty.
  Grillaamisen yhteydessä syntynyttä jätettä kuten kuumia hiiliä tai kuumaa kertakäyttögrilliä ei saa laittaa roskakoriin syttymisvaaran vuoksi.

  Metsäpalovaroitusta on syytä tarkkailla ja jättää puistoissa grillaaminen suosiolla toiseen ajankohtaan.

 • Jokamiehenoikeuksiin ei kuulu kaivaminen toisten omistamilla maa-alueilla. Metallinetsintä ei ole sallittua Lahden kaupungin omistamilla maa-alueilla.

 • Ilmoituksen rikkinäisistä valaisimista voit tehdä Lahti Energialle, osoitteeseen https://www.lahtienergia.fi/fi/yhteystiedot/

 • Haravointijätteen vieminen kaupungin metsään on kielletty. Kaupunki voi velvoittaa asukkaan poistamaan metsään kuljetetun jätteen tai kaupunki voi poistattaa jätteen asukkaan kustannuksella.

 • Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen yhteiset jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteen polttamisen asemakaava-alueella.
  Puutarhajäte kannattaa kompostoida. Jos kompostointi ei ole mahdollista, puutarhajätteen voi viedä lähimmälle jäteasemalle. Lajittele haravointi -ja risujäte erikseen, jolloin jäteasemat vastaanottavat sen ilmaiseksi.

  Tarkemmat lajitteluohjeet ja jäteasemien aukioloajat löydät osoitteesta:
  https://salpakierto.fi/ 

 • LUMO-kohteet ovat paikallisesti arvokkaita luontokohteita, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Luonteeltaan ne voivat olla hyvin erilaisia: niittyjä, yksittäisiä puita ja kasveja, lehtoja, soita, kallioita.
  Aluetta saa käyttää kuten muitakin viheralueita. Siellä saa esimerkiksi kulkea, kerätä marjoja ja sienestää, tietenkin luontoa vahingoittamatta. LUMO-alueilla saattaa esiintyä harvinaisia kasveja tai alue saattaa kärsiä helposti kulutuksesta. Alueella kannattaakin noudattaa valmiiksi tehtyä polkuverkostoa, jos sellainen on olemassa.