Hyppää sisältöön
Kukkaistutus

Viheralueiden kunnossapito

Kunnossapidon tehtäviin kuuluu kasvillisuuden, rakenteiden ja laitteiden hoitaminen sekä yleisestä siisteydestä huolehtiminen. Hoidon tavoitteet on määritelty hoitoluokassa.

Viheralueet on jaettu erilaisiin hoitoluokkiin muun muassa niiden käyttötarkoituksen ja luonnonolojen mukaan. Hoitoluokituksella määritellään viheralueen hoito.

Pääluokat ovat:

 • rakennettu viheralue A
  • Edustuspuistot ja käyttöviheralueet, esim. Kaupungintalonpuisto ja leikkialueet
  • Ympärivuotisia hoitotöitä: puhtaanapito ja rakenteiden kunnossapito
  • Kesäajan hoitotöitä: nurmikon ja kasvillisuuden hoito. A2-hoitoluokan nurmikot pidetään 4-12 cm pituisina ja A3-hoitoluokan nurmikot 8-25 cm pituisina
  • Talviajan hoitotöitä: pienten jääkenttien kunnossapito
 • avoin viheralue B
  • Niityt ja maisemapellot
  • B2-hoitoluokan niityt niitetään 2-3 krt/kesä
  • B3-hoitoluokan niityt niitetään 2 krt/kesä
  • B4-hoitoluokan avoimet alueet harvennetaan määrävuosin
Viheralueiden hoitoluokitukset karttapalvelussa

Hoitoalueet

Kaupunki jakautuu viiteen hoitoalueeseen:

Urakoitsijoina toimivat

 • Destia Oy  –  keskusta
 • YIT Suomi Oy – etelä ja itä
 • Vihervarikko Oy – Mukkulan kartano ja LahtiEnergia Tapahtumapuisto
 • Viherpalvelut Hyvönen Oy – pohjoinen
Hoitoalueiden alueurakkarajat karttapalvelussa

Anna palautetta viheralueiden kunnossapidosta ePalaute-palvelun kautta

ePalaute

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Valkoposkihanhia esiintyy Vesijärven rannoilla ja puistonurmikot ovat niiden ruokailualueita. Valkoposkihanhet pysyttelevät usein rannan tuntumassa, jotta pääsevät tarpeen tullen nopeasti veteen. Vedessä hanhet kokevat olevansa turvassa.

  Valkoposkihanhet suojelevat lentokyvyttömiä poikasiaan sähisemällä ja käyttäytymällä aggressiivisesti liian lähelle tullutta ihmistä kohtaan. Hanhien ulosteet vähentävät puistojen virkistysarvoja, mutta ulosteista ei kuitenkaan ole tutkitusti merkittävää terveyshaittaa.

  Valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu ja sen luvaton häiritseminen ja tappaminen on laitonta. Valkoposkihanhi on EU:n suojelema laji ja se kuuluu lintudirektiiviin I liitteeseen. Poikkeuslupaa valkoposkihanhien häiritsemiselle on haettu ELY-keskukselta. Mikäli poikkeuslupa häätämiskeinoille myönnetään, toimiin päästään kesän aikana. Tällöin häätämistä tekisivät ainoastaan erikseen sovitut ja koulutetut toimijat.

  Puistoissa ja uimarantahiekoilla valkoposkihanhien haittoja aiotaan vähentää hanhiaidoin, jättämällä nurmikko pidemmällä heinälle ja rajaamalla uima-alueita tiheillä poijunauhoilla. Kyseisten toimien on tarkoitus estää hanhien rantautumista. Tarkemmin tietoja on kerrottu huhtikuussa 2021 julkaistussa uutisessa.

 • Roska-astioiden määrää kaupungin alueella on kasvanut vuosittain. Astiat ovat monissa paikoissa myös entistä suurempia. Puistoihin sijoitettavien roskakorien koko ja sijoittelu päätetään jo puistojen suunnitteluvaiheessa. Roska-astioita voidaan myös lisätä, niiden sijaintia vaihtaa tai kokoa muuttaa tarpeen mukaan. Uusien roska-astioiden lisäämistä harkittaessa tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään pisteytyslomaketta.

  Puistoissa roska-astioiden tyhjennykset on sisällytetty viheralueiden kunnossapitourakoihin ja niissä tyhjennykset määräytyvät hoitoluokan ja roska-astian sijainnin mukaan. Roska-astioita tyhjennetään eri alueilla aikavälillä 1 krt / pv – 2 krt /kuukaudessa. Roska-astioiden tyhjennysväli on tiiviimpi kesällä kuin talvella johtuen alueiden käytöstä.

  Ehdotuksia roska-astioiden sijoittelusta, täysistä roska-astioista ja astioiden huoltotarpeesta voi antaa e-palautepalvelun kautta.

 • Grillaamista ei kielletä, suositeltavaa kuitenkin olisi että avotulen teko tehtäisiin niille tarkoitetulla paikoilla kuten laavuilla ja grillipaikoilla. Jos puistossa haluaa grillata, grilli tulee sijoittaa hiekalle tai muulle palamattomalle alustalle. Nurmikolla grillaaminen ilman alustaa on kielletty.
  Grillaamisen yhteydessä syntynyttä jätettä kuten kuumia hiiliä tai kuumaa kertakäyttögrilliä ei saa laittaa roskakoriin syttymisvaaran vuoksi.

  Metsäpalovaroitusta on syytä tarkkailla ja jättää puistoissa grillaaminen suosiolla toiseen ajankohtaan.

 • Jokamiehenoikeuksiin ei kuulu kaivaminen toisten omistamilla maa-alueilla. Metallinetsintä ei ole sallittua Lahden kaupungin omistamilla maa-alueilla.

 • Ilmoituksen rikkinäisistä valaisimista voit tehdä Lahti Energialle, osoitteeseen https://www.lahtienergia.fi/fi/yhteystiedot/

 • Haravointijätteen vieminen kaupungin metsään on kielletty. Kaupunki voi velvoittaa asukkaan poistamaan metsään kuljetetun jätteen tai kaupunki voi poistattaa jätteen asukkaan kustannuksella.

 • Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen yhteiset jätehuoltomääräykset kieltävät puutarhajätteen polttamisen asemakaava-alueella.
  Puutarhajäte kannattaa kompostoida. Jos kompostointi ei ole mahdollista, puutarhajätteen voi viedä lähimmälle jäteasemalle. Lajittele haravointi -ja risujäte erikseen, jolloin jäteasemat vastaanottavat sen ilmaiseksi.

  Tarkemmat lajitteluohjeet ja jäteasemien aukioloajat löydät osoitteesta:
  https://salpakierto.fi/ 

 • LUMO-kohteet ovat paikallisesti arvokkaita luontokohteita, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Luonteeltaan ne voivat olla hyvin erilaisia: niittyjä, yksittäisiä puita ja kasveja, lehtoja, soita, kallioita.
  Aluetta saa käyttää kuten muitakin viheralueita. Siellä saa esimerkiksi kulkea, kerätä marjoja ja sienestää, tietenkin luontoa vahingoittamatta. LUMO-alueilla saattaa esiintyä harvinaisia kasveja tai alue saattaa kärsiä helposti kulutuksesta. Alueella kannattaakin noudattaa valmiiksi tehtyä polkuverkostoa, jos sellainen on olemassa.

Lahden kaupungin asiakaspalvelu

 • Lahti-Piste kaupungin asiakaspalvelu

  Käyntiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, 2.krs, Vesku-Aukio, Aleksanterinkatu 18

  Näytä kartalla

  Postiosoite

  Palvelutori, Kauppakeskus Trio, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti