Hyppää sisältöön

Hajajätevedet

Viemäriverkoston ulkopuolella olevilla asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöillä syntyvät jätevedet aiheuttavat ympäristökuormitusta ja hygieniariskejä. Käsittelemättömät jätevedet kuormittavat vesistöjä nykyisin noin neljä kertaa enemmän kuin vastaavan ihmismäärän jätevedet viemäriverkoston piirissä.

Viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevilla haja-asutusalueen kiinteistöillä muodostuvat jätevedet tulee puhdistaa ennen niiden laskemista maastoon. Jäteveden käsittelyvaatimuksista säädetään Ympäristönsuojelulain 16 luvussa. Pilaantumiselle herkillä alueilla (mm. vesistöjen läheisyys ja pohjavesialueet) on tiukemmat puhdistusvaatimukset kuin muualla.

Vuonna 2004 ja sen jälkeen rakennetuilla kiinteistöillä jätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset heti. Vanhojen järjestelmien osalta puhdistusvaatimuksen tuli täyttyä 31.10.2019 mennessä, jos rakennus sijaitsee enintään 100 metriä rannasta tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella. Vanhoista jätevesien käsittelyjärjestelmistä noin 40 % täyttää vaatimukset, joten järjestelmän tarkastus ja usein myös saneeraus on tarpeen.

Jätevesien puhdistusvaatimuksista voidaan myöntää poikkeaminen, mikäli jätevesijärjestelmän saneeraus on kustannuksiltaan tai tekniseltä vaativuudeltaan kohtuuton ja ympäristökuormitus on vähäinen. Poikkeamista haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja se voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan.

Erillistä poikkeusta ei tarvitse hakea ja järjestelmää ei tarvitse uusia, jos kyse on 9.3.2011 olemassa olleesta käyttökuntoisesta jätevesijärjestelmästä ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat syntyneet viimeistään 9.3.1943.