Hyppää sisältöön

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää aluetta, jolla vesihuoltolaitos sitoutuu vastaamaan vesihuollon toteutuksesta. Toiminta-alue kattaa yleensä sellaiset alueet, joilla vesihuolto on tarpeen järjestää kootusti esimerkiksi tiiviin asutuksen takia.

Käytännössä toiminta-alue kattaa Lahdessa taajamaksi luokitellut alueet. Lisäksi toiminta-alueita on vahvistettu ennakoiden sellaisille alueille, joille asutuksen odotetaan tulevina vuosina laajenevan. Näin varmistetaan, että edellytykset vesihuollon keskitettyyn toteuttamiseen alueella ovat olemassa alueen rakentuessa.

Lahti Aqua Oy:n toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2012 ja Nastolan vesihuoltolaitoksen vuonna 2015. Lahden ja Nastolan yhdistyessä Nastolan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet liitettiin osaksi Lahti Aqua Oy:n toiminta-aluetta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä Lahti Aqua Oy:n vesijohto- ja viemäriverkostoon. Liennytykset ovat toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen osalta erilaiset kuin haja-asutusalueella. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla liennytykset koskevat pääsääntöisesti vain sellaisia kiinteistöjä, jotka sijaitsevat toiminta-alueella mutta eivät taajamaksi luokitellulla alueella.