Hyppää sisältöön

Vesihuolto

Lahden kaupungin vesihuoltopalveluista vastaa Lahti Aqua Oy. Lahti Aqua Oy toimittaa verkostoveden Lahdessa. Jaeltava vesi on käsiteltyä pohjavettä. Lahdessa ympäristöterveys valvoo säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua sekä talousvettä, jota käytetään osana julkista tai kaupallista toimintaa. Vesilaitos Lahti Aqua Oy suorittaa omatarkkailua jakeluun lähtevästä vedestä.

Jätevesien käsittelyyn on Lahdessa kolme jätevedenpuhdistamoa. Kaikilta jätevedenpuhdistamoilta puhdistetut jätevedet johdetaan Porvoonjoen vesistöön.
Lahdessa taajama-alueiden asukkaista lähes 100 prosenttia on vesihuoltopalvelujen piirissä ja valtaosa asukkaista on myös jo liittynyt vesihuoltoverkostoon. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevilla kiinteistöillä on velvollisuus liittyä kunnalliseen vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Haja-asutusalueilla kiinteistön tulee itse vastata asianmukaisesta vesihuollosta.