Hyppää sisältöön

Liikennepoliittiset linjaukset

Kaupungin strategia on valtuuston tahdonilmaisu siitä, miten kaupunkia ja sen organisaatiota halutaan kehittää tulevaisuudessa. Liikennepoliittiset linjaukset on strategiaan perustuva seuraavan tason suunnitelma, jonka tarkoitus on täsmentää ja havainnollistaa strategiaa. Se koostuu päämääristä sekä linjauksista ja tavoitteista.

Liikennepoliittiset linjaukset ohjaavat liikennejärjestelmän suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa sekä liikenteen ja liikkumisen hallintaa. Liikennepolitiikka, yleiskaavoitus ja keskustan kehittämisen suunnittelu ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään.

Keskeinen strategiaan perustuva liikennepoliittinen linjaus on, että siellä, missä liikenne ruuhkautuu tai eri tavoin liikkuvien edut ovat muutoin ristiriidassa keskenään, etusijalle laitetaan ympäristöystävälliset kulkumuodot: kävely, pyöräily ja joukkoliikenne.