Hyppää sisältöön

Keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma

Keskusta uudistuu, kun uusia asuinalueita ja -kortteleita sekä tutustumisen arvoisia kohteita valmistuu. Keskustassa liikkuminen on järjesteltävä muuttuvaan ympäristöön sopivaksi. Tavoitteena on kävelypainotteinen, kaikilla kulkumuodoilla helposti saavutettava keskusta.

Keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma on osa Lahden keskustavisiota vuodelle 2030. Keskustavision tavoitteena on luoda edellytyksiä elinvoimaiselle ja identiteettiään vahvistavalle, viihtyisälle sekä elävälle kaupunkikeskustalle.

Tulevaisuuden keskusta on sujuvasti saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Lahden strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025. Lisäksi vuoden 2030 tavoitteeksi on asetettu, että kestävien kulkumuotojen osuus liikkumisesta on yli 50 %. Keskustassa tärkein suunnittelukriteeri onkin kestävien kulkutapojen eli jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Näin saadaan aikaan positiivisia ilmasto-, ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja sitä kautta yhteiskunnallisia säästöjä.

Kehäkatu on tehokas tapa parantaa autoliikenteen sujuvuutta

Tehokas keino varmistaa autoliikenteen sujuvuus kasvavassa kaupungissa on kehäkadun muodostaminen ja saada sitä kautta keskustaan saapuvia autovirtoja hajautettua useille eri reiteille. Autolla voi jatkossakin ajaa keskustaan, mutta jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla, rauhallisemmin ajaen.

Sujuvamman liikenteen kehäkatu muodostuu Mannerheiminkadusta, Saimaankadusta ja Lahdenkadusta. Kehäkadun varrelta opastetaan keskustan pysäköintilaitoksiin. Uusi eteläinen kehätie ohjaa luonnollisesti raskaat liikennevirrat keskustan ulkopuolelle ja näin Mannerheiminkatua päästään kehittämään kaupunkibulevardiksi.

Kehän sisäpuolisilla kaduilla parannetaan kävely-ympäristön viihtyisyyttä ja liikenneturvallisuutta ja toteutetaan sujuvat, erotellut reitit pyöräilijöille. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita edistämällä asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Toimenpiteiden myötä melu- ja ilmanlaatu paranevat. Keskustan alennetut aluenopeusrajoitukset tukevat keskustan kehittämistavoitteita

Vesijärvenkadun vaihtopysäkkialue nopeuttaa matkantekoa

Keskustan kehän lisäksi merkittävä toimenpide on joukkoliikenteen vaihtopysäkkien toteuttaminen Vesijärvenkadulle. Ehdotuksessa etelä-pohjoissuunnassa kulkevilta busseilta jää nykyinen torin kierto tekemättä. Tällä sujuvoitetaan ja nopeutetaan bussien kulkua ja saadaan yli puolen miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Kehäkadun ja vaihtopysäkkialueen myötä Vesijärvenkatua voidaan kehittää joukkoliikennepainotteisena, pohjoisosaltaan viihtyisänä asiointikatuna. Vesijärvenkatua ei kuitenkaan olla sulkemassa autoliikenteeltä.

  • Kustannukset ja säästöt

    Liikennesuunnitelman toimenpiteiden kustannukset jakautuisivat seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kehän ja sen sisäpuolisten katujen kehittäminen ja vaihtopysäkkialueen kustannusarvio on yhteensä noin 16–26 miljoonaa euroa. Vuoksenkadun ratkaisut vaikuttavat kustannusarvioon merkittävästi. Vuoksenkadulle on löytynyt aiempia suunnitelmia edullisempi pinta- ja tunneliratkaisujen hyötyjä yhdistävä kansiratkaisu.

    Toimenpiteillä on saatavissa kuitenkin myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Joukkoliikenteen säästöt voisivat olla kymmenen vuoden aikana 5 miljoonaa euroa.  Kävelyn ja pyöräilyn tuottama hyöty voisi olla 60 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa, kun terveys paranee ja ennenaikainen kuolleisuus vähenee.

Miten Lahden keskustassa liikutaan vuonna 2030?

Katso havainnevideo Vesijärvenkadun ja Aleksanterinkadun liikennejärjestelyistä.

Havainnevideo Vesijärvenkadun ja Aleksanterinkadun liikennejärjestelyistä. Ohita upotus: Havainnevideo Vesijärvenkadun ja Aleksanterinkadun liikennejärjestelyistä.

Liikenteen periaatepäätös hyväksyttiin 2020

Keskustan liikenne- ja liikkumissuunnitelma on esitys siitä, miten eri kulkumuodoilla liikutaan keskustassa, kuinka keskustan autoliikenteen kehä muodostetaan sekä mihin joukkoliikenteen vaihtopysäkkialue sijoitetaan.

Keskustan liikenteen periaatelinjaus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.12.2020 osana Keskustavisio 2030 -päätöstä.

Jatkosuunnittelu

Keskustan liikennettä suunnitellaan keskustavisiotyön osana.

Katujen suunnitelmat päivitetään yhdessä keskustan asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.