Hyppää sisältöön

Keskustan kehittäminen

Lahden keskusta kasvaa ja uudistuu. Tutustu miten Lahden keskustaa kehitetään.

Keskustan alue on jatkuvassa muutoksessa. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, palveluverkkoa kehitetään ja uusia vetovoimakohteita rakennetaan. Tällä hetkellä merkittävimpiä kehittämiskohteita ovat Ranta-Kartanon ja Radanvarren alueet, Kisapuisto ja Urheilukeskus. Lisäksi Paavolaan muodostuu iso koulukampus, joka sisältää lukion, peruskoulun ja päiväkodin.

Yhtä lailla tärkeitä ovat myös pienet kehitystoimet, kuten viihtyisyyden lisääminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Tavoitteena sujuvampi liikenne ja viihtyisämpi keskusta

Yhdyskuntarakenteen muutokset vaikuttavat väistämättä myös liikenteeseen. Keskustan halutaan olevan saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla mutta samalla sen tulee tarjota viihtyisää asumis- ja asiointiympäristöä. Erityisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan ja vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja. Pysäköintiä keskitetään pysäköintilaitoksiin.

Strategian mukaisesti tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkutapaosuuden kasvattaminen ja järjestellä keskustan liikenne jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla.

 • 12 000

  keskusta-asukasta

 • noin 5 000

  uutta keskusta-asukasta vuoteen 2030 mennessä

 • 727

  liikettä keskustassa

 • noin 300 000

  pyöräilijää Aleksilla vuosittain

Keskustaa kehitetään yhteistyössä​

Keskustan halutaan olevan viihtyisä asumisen, asioinnin ja yrittämisen paikka. Töitä elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi tehdään aktiivisesti yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja keskustan kehittämisyhdistyksen, Lahti City ry:n, kanssa. Teemme muun muassa vuosittain keskusten elinvoimalaskennan, jossa kartoitetaan keskustan liiketilojen tilanne.

Keskustan elinvoimaa mitataan myös muun muassa kävelyn ja pyöräilyn laskureilla, jotka ovat Aleksanterinkadulla Rautatienkadun ja Vesijärvenkadun välisellä osuudella. Laskureiden tiedot ovat kaikille avointa tietoa.

Keskustan kehittämisryhmä

Kaavoitus

Keskustassa kaavoitus ja rakentaminen on vilkasta. Kaavoitus luo edellytykset kasvun jatkumiselle. Nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja muun muassa pienteollisuudelta ja kaupalta vapautuneita tontteja uudistetaan, mikä vapauttaa alueita uuteen käyttöön. Samalla kaavoitetaan uusia kohteita, kuten Harjun kortteli. Keskustan alueeseen liittyvät Ranta-Kartanon ja Radanvarren alueet kasvattavat keskustan elinvoiman potentiaalia merkittävästi.

Viime vuosina keskustaan on valmistunut useita uusia asuinrakennuksia ja lisää mahdollisuuksia kaupoille, hotelleille ja muille palveluille.

Tutustu Keski-Lahden kaavatyökohteisiin

Ota yhteyttä