Hyppää sisältöön

Julkinen taide

Kuva: Lassi Häkkinen
Kylän portti teoksen alta voi kävellä portista sisään.
Akseli Leinonen, Kylän portti, 2021, veistos

Julkisen taiteen suosio kasvaa Suomessa vuosi vuodelta ja niin myös Lahdessa. Taiteen edistämiskeskuksen teettämän kyselytutkimuksen mukaan suuri osa lahtelaisista haluaa taidetta arkiympäristöönsä.

Hankkeita toteutettu ja edelleen käynnissä

Lahdessa on viime vuosina tehty Ranta-Kartanon taideohjelma, toteutettu Taideakseli Rautatienkadulle ja julkistettu Wilhelminpuiston ja Viiskulman aukion taidekilpailut. Lisäksi näkyvillä on ollut myös uuden Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan hanke ja Malskin muraalikilpailu ja monia muita projekteja. Lahdessa julkisia taideteoksia rahoittavat muutkin tahot kuin kaupunki.

Laadukas taide arkiympäristössä parantaa viihtyisyyttä ja lisää turvallisuutta ja siisteyttä. Taiteen kokemisen mahdollisuus erilaisissa ympäristöissä lisää taiteen saavutettavuutta ja tuo taiteen läsnäolevaksi myös sellaisille, jotka eivät käy museoissa tai gallerioissa.

Lahden kaupungin julkisen taiteen periaateohjelma

Periaateohjelman tavoitteena on selkiyttää julkisen taiteen parissa tehtävää työtä, sekä sen toiminta- ja rahoitusperiaat­teita. Ta­voitteena julkisen taiteen periaateohjelmassa on myös, että sen avulla julkisen taiteen parissa tehtävä työ on resurssiviisasta, kestävää, suunnitelmallista ja oikea-aikaista ja että työn tuloksena syn­tyy laadukasta ja aikaa kestävää taidetta.

Lue periaateohjelma tästä

Julkisen taiteen kohteita kartalla

Kartta ei sisällä kaikkia Lahden julkisen taiteen kohteita.

Ohita upotus
Siirry karttapalveluun

Lahden kaupungin julkisen taiteen työryhmä

Julkisen taiteen moniammatillinen työryhmä edistää sitä, että Lahteen toteutetaan laadukasta julkista taidetta, joka lisää kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Julkinen taide on kaikille kaupunkilaisille yhteistä ja helposti saavutettavaa.

Työryhmän asiantuntijat ottavat kantaa julkisen taiteen kysymyksiin, edistävät ja ohjaavat taiteen hankkimista ja taidekilpailujen toteuttamista. Ennen kaikkea he miettivät taideteoksien sisältöä ja laatua. Kaupunkikuvaryhmässä puolestaan pohditaan, miten teos sopii kaupunkikuvaan.

 • Julkisen taiteen työryhmään kuuluvat Lahden kaupungin vihertoimen, kaupunkisuunnittelun, kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan edustajat. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kuultavaksi muita asiantuntijoita. Nykyisen mallisen työryhmän päivitti kaupunginjohtaja päätöksellään vuonna 2019. Vastaavanlainen työryhmä on toiminut Lahdessa vuodesta 2001.

  Hankkeiden etenemisestä päättää työryhmä. Pysyvillä julkisilla taideteoksilla ja muistomerkeillä on oltava julkisen taiteen työryhmän puoltava lausunto, jotta ne voidaan toteuttaa julkiseen tilaan.

  museonjohtaja Tuulia Tuomi, puheenjohtaja
  museoamanuenssi Liisa Mäkitalo
  tutkija Elisa Lindell, sihteeri
  maisema-arkkitehti Maria Silvast
  kaupunginpuutarhuri Kirsi Kujala
  kaupunkikuva-arkkitehti Armi Patrikainen
  rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä

Ota yhteyttä