Hyppää sisältöön

Eläinsuojelu

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta, sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät Lahden alueella valvontaeläinlääkäri ja tarvittaessa praktikkoeläinlääkärit. Muita eläinsuojeluviranomaisia ovat terveystarkastaja ja poliisi, joihin voi myös ottaa yhteyttä epäiltäessä eläinsuojelulain vastaista toimintaa.

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus.

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään suorittamaan aina ennalta ilmoittamatta. Eläinsuojelutarkastusten yhteydessä ei kerrota ilmoituksen tekijän tietoja.

Lisäksi suunnitelmallisia, ilman epäilyä eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta tehtäviä tarkastuksia tehdään eläinsuojelulain mukaisesti ammattimaisiin, ilmoituksenvaraisiin eläintenpitopaikkoihin (esimerkiksi kennelit, hevostallit ja eläinhoitolat).

Eläinsuojelulainsäädännön vastaista toimintaa epäiltäessä

Ennen eläinsuojeluilmoituksen tekoa tulee selvittää etukäteen eläinten pitopaikan tarkka osoite ja eläinten omistajan nimi. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi tehdä valvontaeläinlääkärille puhelimitse tai sähköpostitse.

Eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat antavat myös neuvontaa ja tekevät yhteistyötä viranomaisten kanssa. Vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien yhteystietoja saa Suomen eläinsuojeluyhdistyksestä.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu eläinten muille ihmisille aiheuttamat haitat

Valvontaeläinlääkäri ei hoida tapauksia, joissa eläintenpito tai muu eläimiin liittyvä toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille. Esimerkiksi naapurustoa häiritsevä koirien haukkuminen tai vastaavat ympäristölle haittaa aiheuttavat asiat eivät pääsääntöisesti ole eläinsuojeluasioita, eikä asiaan silloin sovelleta eläinsuojelulakia. Järjestysongelmissa kehotetaan ensisijaisesti pyrkimään itse sopimaan asia häiriön aiheuttajan (ja esimerkiksi taloyhtiön) kanssa. Järjestyslain rikkomuksesta voi tarvittaessa ilmoittaa myös poliisille.

Valvontaeläinlääkäri ei myöskään hoida eläinkauppaan tai vastaavaan liittyviä kiistoja. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä haitan aiheuttajaan ja selvittää asia osapuolten kesken. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi myös olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen.

Jos eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja, tulee ottaa yhteyttä terveystarkastajaan.

Jos eläimestä taas aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, tulee ottaa yhteyttä poliisiin.

Valvontaeläinlääkärit