Hyppää sisältöön

Eläinsuojelu

Eläinten hyvinvointilain 693/2023 tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua. Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinten hyvinvointilain täyttymistä.

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät Lahden alueella valvontaeläinlääkärit ja tarvittaessa kaupungin praktikkoeläinlääkärit. Muita eläinsuojeluviranomaisia ovat terveystarkastajat ja poliisi. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen muilla alueilla on omat valvontaeläinlääkärinsä.

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan hyvinvointisäädösten vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään useimmiten suorittamaan ennalta ilmoittamatta. Eläinsuojelutarkastusten yhteydessä ei kerrota ilmoituksen tekijän tietoja.

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös ilman epäilyä ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin, esimerkiksi hevostalleihin. Eläinten hyvinvointilain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

Eläinten hyvinvointilainsäädännön vastaista toimintaa epäiltäessä

Ennen eläinsuojeluilmoituksen tekoa tulee selvittää etukäteen eläinten pitopaikan tarkka osoite. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi tehdä valvontaeläinlääkärille puhelimitse tai sähköpostitse.

Eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat antavat neuvontaa. Vapaaehtoisten eläinsuojeluneuvojien yhteystietoja saa Suomen eläinsuojeluyhdistyksestä.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin ei kuulu eläinten muille ihmisille aiheuttamat haitat

Valvontaeläinlääkärin vastuualueeseen eivät kuulu tapaukset, joissa eläimen pito tai eläimen toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille esimerkiksi koiran haukkuminen tai puremistapaukset.

Valvontaeläinlääkärin toimenkuvaan ei myöskään kuulu eläinkauppaan tai vastaavaan liittyvät kiistat. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä kiistan toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi olla yhteydessä myös kuluttaja-asiamieheen.

Jos eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja esimerkiksi eläimen eritteiden haju rappukäytävässä, tulee ottaa yhteyttä terveystarkastajaan. Terveydensuojelu – Lahti

Jos eläimestä aiheutuu välitöntä vaaraa ihmisille, tulee ottaa yhteyttä poliisiin.

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen

 • Virka-aikana valvontaeläinlääkärille: sähköpostitse elainlaakari@lahti.fi, Puhelimitse 044 416 4598 tai 044 482 6974
 • Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluneuvojalle tai sähköisellä lomakkeella
 • Päivystysaikana ja viikonloppuisin päivystävälle eläinlääkärille puhelimitse 0600 392120 (huom. maksullinen numero) tai poliisille
 • Hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112

 

Usein kysytyt kysymykset

 • Pyri selvittämään asia haukkuvan koiran omistajan kanssa. Koiran omistaja ei välttämättä ole tietoinen siitä, että koira haukkuu omistajan ollessa poissa kotoa. Mikäli et tunne omistajaa, voit lähestyä häntä esimerkiksi kirjeellä. Kirjeessä voit kertoa lyhyesti, milloin koira aloittaa haukkumisen ja onko haukkuminen säännöllistä ja jatkuvaa. Mikäli omistaja ei yritä puuttua koiran häiritsevään haukkumiseen, voi asiasta olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen.

 • Koiria saatetaan käyttää ulkoilemassa eri aikoihin päivästä, jolloin et ehkä ole näkemässä, kun sitä ulkoilutetaan. Koiranomistaja saattaa viedä koiran autolla juoksemaan vapaasti esimerkiksi koirapuistoon, jolloin voi näyttää siltä, ettei koira pääse ulkoilemaan tavanomaiseen tapaan hihnassa. Koiralla voi myös olla jokin sairaus, joka estää lenkkeilyn ja koiraa käytetään ulkona vain lyhyesti tarpeillaan. Näyttääkö koira hyvinvoivalta? Liikkuuko koira normaalisti? Voit myös tiedustella koiran ulkoilutuksesta suoraan omistajalta. Harkinnan mukaan voit tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen.

 • Kissaa ei saa pitää irrallaan taajama-alueella. Voit keskustella asiasta suoraan naapurin kanssa tai jos et tunne häntä, voit lähestyä häntä asiaan liittyen esimerkiksi kirjeellä. Lisäksi voit olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen. Irrallaan kulkevista kissoista säädetään muun muassa järjestyslaissa, eläinten hyvinvointilaissa, metsästyslaissa ja terveydensuojelulaissa. Rikoslaissa säädetään omaisuuden vahingoittamisesta ja kotirauhan rikkomisesta

  Irrallaan olevat kissat ovat alttiina vaaroille ulkoillessaan vapaana. Ne voivat aiheuttaa vahinkoa julkiselle ja yksityiselle omaisuudelle. Kissojen jätökset aiheuttavat lasten leikkipaikoilla ja hiekkalaatikoissa terveysriskin, sillä lapset voivat saada eläinten jätöksistä loistartunnan. Eläimen omistaja on korvausvelvollinen lemmikkieläimen aiheuttamasta omaisuuden tärvelemisestä. Eläimen omistajan on huolehdittava eläimen hyvinvoinnista ja eläimelle turvallisesta pitopaikasta sekä siitä, että eläin ulkoilee kytkettynä tai muutoin omistajansa valvonnassa.

 • Ruokaviraston nettisivuilta löytyy eläinten tuonti- ja vientisivusto, missä on ajantasaisin tieto asiaan liittyen. Tärkeintä on tarkistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat asiakirjat eläimelle olemassa, kun tuot sen Suomeen. Voit myös soittaa Ruokavirastoon ja kysyä lisätietoa. Koiran tuojana olet aina itse vastuussa tuomastasi eläimestä ja sen tuontiasiakirjoista.

 • Kesä- tai harrastekanojen pitäjänä sinun on tehtävä eläinten pitopaikka- ja eläintenpitoilmoitus joko sähköisesti eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä tai ilmoitettava niistä oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vaatimusten tavoitteena on turvata kanojen hyvinvointi ja varmistaa, etteivät kanat aiheuta tautivaaraa ihmisille tai toisille kanoille. Kaava-alueella sinun tulee ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen ja rakennusvalvontaan. Sinun tulee seurata kanojen ulkona pitoon liittyviä määräyksiä ja tutustua kanoja koskeviin hyvinvointisäädöksiin. Jos tuot kanoja ulkomailta, sinun on otettava huomioon tuontivaatimukset. Sinun on huolehdittava salmonellan ja muiden tautien vastustamisesta. Eläintenpitäjänä olet velvollinen pitämään kirjaa kanojen lääkinnällisestä hoidosta ja kuolleiden eläinten lukumäärästä. Lisäksi sinun on syytä tutustua kanojen teurastus- ja lopetusohjeisiin sekä selvittää, miten kuolleen tai lopetetun kanan voi hävittää. Muistilista kesä- ja harrastekanojen pitäjälle – Ruokavirasto

Valvontaeläinlääkärit