Hyppää sisältöön

Eläinten hautaaminen

Kuolleet lemmikkieläimet ja hevoset saa haudata maahan, mikäli siitä ei aiheudu terveyshaittaa. Eläimet saa haudata vain kiinteistönomistajan luvalla. Eläintä ei saa haudata käärittynä maatumattomaan materiaaliin.

Eläimiä ei saa kuitenkaan haudata pohjavesialueelle, vedenottamon suoja-alueelle, 250 metriä lähemmäksi talousvesikaivoa tai vesistöön viettävään rinteeseen.

Kuolleiden eläinten hävittäminen avotulella polttamalla on ehdottomasti kiellettyä.

Haudattavan eläimen paino ratkaisee hautaussyvyyden

Haudattaessa alle 40-kiloinen eläin, tulee sen päällä olla vähintään 0,5 metrin paksuinen maakerros ja yli 40-kiloista eläintä haudattaessa, tulee sen päällä olla vähintään yhden metrin paksuinen maakerros. Hauta tulee peittää välittömästi.

Kaikkia eläimiä ei saa haudata

Nautojen, lampaiden ja vuohien ruhot on toimitettava EU:n sivutuoteasetuksen mukaiseen luokan 1 käsittelylaitokseen esim. Honkajoki Oy:lle tai hyväksyttyyn polttolaitokseen, jolla on lupa polttamalla hävittää märehtijöiden raatoja. Kuolleina syntyneet eläimet saa kuitenkin haudata.

Sikojen ja siipikarjan ruhot on toimitettava hyväksyttyyn luokan 1 tai 2 käsittelylaitokseen tai hävitettävä ne polttamalla hyväksytyssä polttolaitoksessa. Kuolleena syntyneet porsaat ja alle 100 linnun pitopaikoissa kuolleet linnut saa kuitenkin haudata.

Yhteis- tai yksilötuhkaus

Lahden eläinlääkärivastaanoton kautta on mahdollista järjestää kuolleen lemmikkieläimen yhteis- tai yksilötuhkaus erillistä, kulloisenkin hinnaston mukaista korvausta vastaan.

Hautapaikka pieneläinhautausmaalla

Hautapaikan kuolleelle lemmikille Levon pieneläinhautausmaalla voi lunastaa Uudenkylän Metsäpalvelulta, joka vastaa lemmikkieläinten hautapaikkojen vuokraamisesta ja alueen ylläpidosta.

Alueelle ei saa haudata lemmikkejä omatoimisesti. Lemmikkieläimen kuollessa, olethan ajoissa yhteydessä hautausmaan hoitajaan.

Hautausmaan hoitaja osoittaa uudet hautapaikat, neuvoo hautauksessa ja perii hautausmaksun. Hautausmaksuilla ylläpidetään alueen toimintaa.

Lemmikkieläinten hautausmaan osoite on Nastolantie 26.

Yhteystiedot


  • Lahden kaupungin eläinlääkärin vastaanotto

    Käyntiosoite

    Juhonkatu 1, 15700 Lahti