Hyppää sisältöön

Eläintenpito

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, hevosia, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä, kameli- ja hirvieläimiä tai kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Ilmoitus on siis tehtävä yhdestäkin eläimestä ja vaikka se olisi vain ”lainassa”. Myös eläinten pitoon käytettävät pitopaikat on rekisteröitävä.

Eläintenpitäjärekisteri ja pitopaikat

Rekisteröityminen tapahtuu Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta – ja Ilmoitus toimintapaikasta -lomakkeella, jotka löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Ilmoitukset on tehtävä vähintään 30 vrk ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Myös tietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava 30 vrk kuluessa kyseisillä lomakkeilla. Lahden maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä huolehtii Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue.

Eläinten pito ei saa aiheuttaa ympäristöön haju-, melu- tai muuta terveydellistä haittaa. Myös eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava.

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen eläintenpito (ilmoituksenvarainen toiminta)

Eläinten hyvinvointilain 693/2023 liitteen 2 mukaan ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläintenpitoa on:

1. Sellainen seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen, muu luovuttaminen tai välittäminen, jonka harjoittaja:

  • myy tai muutoin luovuttaa kissoja, koiria, frettejä tai kaniineja vähintään kolmesta itse kasvatetusta pentueesta vuodessa
  • myy, muutoin luovuttaa tai välittää vähintään 10 muuta kuin itse kasvattamaansa kissaa, koiraa, frettiä tai kaniinia vuodessa
  • myy tai muutoin luovuttaa vähintään kuusi hevosta tai muuta hevoseläintä vuodessa
  • harjoittaa vastaavaa toimintaa pienikokoisilla seura- ja harrastuseläinlajeilla, kun eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 7 häkkiä, terraariota tai akvaariota

2. Seura- ja harrastuseläinten laajamittainen pito, jonka harjoittaja pitää:

  • vähintään seitsemää yli 6 kuukauden ikäistä koiraa, kissaa tai frettiä
  • vähintään seitsemää yli 12 kuukauden ikäistä hevoseläintä
  • vähintään kymmentä yli 6 kuukauden ikäistä kaniinia; tai
  • pienikokoisia seura- ja harrastuseläinlajeja siten, että eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 20 häkkiä, terraariota tai akvaariota

 

 

 

3. koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti pidetään vähintään kuutta koiraa tai kissaa

4. kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita hevoseläimiä vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti pidetään yhteensä vähintään kuutta eläintä

5. 1 kohdan b–c alakohdassa, 2 kohdan a–c alakohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettu toiminta, joka koskee yhteen laskettuna vähintään 15 koiraa, kissaa, frettiä, kaniinia, hevosta tai muuta hevoseläintä

6. muu 1–5 kohdassa tarkoitettua vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito.

Tällaisesta toiminnasta on ilmoitettava oman alueensa aluehallintovirastoon viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista taikka toiminnan oleellisesti muuttuessa.