Hyppää sisältöön

Eläintenpito

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, hevosia, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä, kameli- ja hirvieläimiä tai kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Ilmoitus on siis tehtävä yhdestäkin eläimestä ja vaikka se olisi vain ”lainassa”. Myös eläinten pitoon käytettävät pitopaikat on rekisteröitävä.

Eläintenpitäjärekisteri ja pitopaikat

Rekisteröityminen tapahtuu Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta – ja Ilmoitus toimintapaikasta -lomakkeella, jotka löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Ilmoitukset on tehtävä vähintään 30 vrk ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Myös tietojen muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava 30 vrk kuluessa kyseisillä lomakkeilla. Lahden maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä huolehtii Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue.

Eläinten pito ei saa aiheuttaa ympäristöön haju-, melu- tai muuta terveydellistä haittaa. Myös eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava.

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen eläintenpito (ilmoituksenvarainen toiminta)

Eläinsuojelulain 247/1996 24 § mukaan eläinten ammattimaiseksi tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaksi seura- ja harrastuseläinten pidoksi määritellään koirien, kissojen ja muiden seura- ja harrastuseläinten myyminen, välittäminen, vuokraaminen, kasvattaminen, valmentaminen, kouluttaminen, säilytykseen ja hoitoon ottaminen sekä opetuksen antaminen eläinten käytössä.

Tällaisesta ilmoituksenvaraisesta toiminnasta on ilmoitettava oman alueensa aluehallintovirastoon hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tai lopettamista tai toiminnan oleellisesti muuttuessa.

Eläinsuojeluasetuksessa 396/1996 26 § ilmoituksenvaraiseksi toiminnaksi määritellään tarkemmin:

  1. koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
  2. kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran
  3. koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
  4. kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäväksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi
  5. muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- tai harrastuseläinten pito