Hyppää sisältöön

CitiCAP

Älykkäitä liikkumisratkaisuja Lahdesta Eurooppaan

CitiCAP-hankkeessa testattiin asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa, rakennettiin uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan, luotiin kevyt alusta liikkumisen tiedolle sekä rakennettiin pyörätie.

CitiCAP-hankkeessa (Citizens’ cap-and-trade co-created) suunniteltiin ja toteutettiin asukkaan päästökauppa (personal carbon trade, PCT) ensimmäisenä kaupunkina maailmassa. Päästökauppaa käytiin mobiilisovelluksella, joka perustui liikkumismuodon tunnistukseen. Lahtelaiset olivat mobiilisovelluksen testikäyttäjiä. Sovelluksen ja siihen liittyvän liikkumisen tietoalustan testaus aloitettiin vuonna 2019. Sovelluksen käyttö loppui vuoden 2020 lopussa ja koko hanke päättyi maaliskuussa 2021.

Lahteen rakennettiin vuoden 2020 aikana CitiCAP-pyörätie, joka toimii testialustana uusille ratkaisuille ja kestävää liikkumista edistäville palveluille. Pyörätie tehtiin Launeen Apilakadulta matkakeskukseen, tien pituus on 2,5 kilometriä.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma koottiin ensimmäistä kertaa yleiskaavatyön rinnalla osaksi 2017–2020 Lahden suunta -työtä. Maankäytön ja liikkumisen yhdistävä suunnitteluprosessi tuotteistetaan kansainväliseksi esimerkiksi.

CitiCAP toteutetaan asukkaiden, korkeakoulujen ja yritysten kanssa

Kaupunkilaiset olivat mukana toteuttamassa hanketta alusta lähtien. CitiCAPin yksi perusedellytys oli kerätä kattavasti tutkimustietoa ihmisten liikkumisvalinnoista ja päästökaupan potentiaalista poliittisena ohjauskeinona.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Lahden kaupunki, LUT-yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden seudun kehitys LADEC sekä viisi  yritystä: Mattersoft, Moprim, Infotripla, Good Sign ja Future Dialog.

Hanke rahoitettiin pääosin EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta.

European Union ja Urban Innovative Actions -logot

Yhteystiedot