Hyppää sisältöön
CitiCAP-reitillä liikennemerkit heijastetaan tien pintaan

CitiCAP-pyörätie

Pyörätie välillä Matkakeskus-Apilakatu

CitiCAP-hankkeessa rakennettiin pyörätie Matkakeskukselta Apilakadulle. Pyöräväylä on pituudeltaan noin 2,5 kilometriä.

​Pyöräväylän tarkoituksena on mahdollistaa sujuva ja turvallinen ympärivuotinen pyöräily. Pyörätie erotettiin selkeästi omaksi väyläkseen kävelytien rinnalle, mikä selkeyttää ja helpottaa liikkumista. Apilakadulla pyörätie yhdistyy uuteen Renkomäestä Uudenmaankadun varteen rakennettuun pyörätiehen.

Uusia ratkaisuja ja kokeiluja

CitiCAP-pyörätie oli Lahden kaupungille mahdollisuus kokeilla uusia menetelmiä ja älykkäitä ratkaisuja pyöräilykokemuksen parantamiseksi. Pyörätiellä käytetään energiatehokasta valaistusta, joka toimii liikkeentunnistimella kirkastuen ja himmentyen kulkijoiden mukaan. Lisäksi tiellä kokeillaan uutta tapaa heijastaa kävelyn ja pyöräilyn erottelua merkkaavat liikennemerkit tien pintaan, jolloin ne näkyvät myös pimeän ja lumen aikaan. Pyörätielle on sijoitettu kaksi digitaalista infotaulua, jotka toimivat samalla pyörälaskureina.  Toinen tauluista on pyörätien pohjoispäässä rautatieaseman lähelle ja toinen reitin puolivälissä.

CitiCAP-pyörätie on pääreittitasoinen osa yleiskaavan pyöräliikenteen tavoiteverkkoa, joka koostuu pyöräilyn pää- ja aluereiteistä. Pääreitit vastaavat ensisijaisesti pitkämatkaisen pyöräliikenteen tarpeisiin. Pääreitit ovat yleensä keskustan ja aluekeskusten välisiä suoria ja sujuvia väyliä, välittäen alueen merkittävimmät pyöräilijävirrat. Aluereitit täydentävät pääverkkoa.

CitiCAP-pyörätien aikataulu