Hyppää sisältöön

CitiCAP-pyörätien suunnittelu

Osana CitiCAP-hanketta rakennetaan houkutteleva ja sujuva älykäs pääpyörätie Matkakeskuksesta Apilakadulle. Pyörätie valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Reitti kulkee Uudenmaankadun vartta Pohjoiselle Liipolankadulle ja edelleen Ajokadulle. Apilakadulla pyörätie yhdistyy uuteen Renkomäestä Uudenmaankadun varteen rakennettavaan pyörätiehen. CitiCAP-pyörätien rakentaminen ajoittuu vuodelle 2020.

CitiCAP-pyörätiellä pyöräliikenne ja jalankulkijat erotellaan omille väylilleen nykyaikaisia pyöräliikenteen suunnitteluohjeita noudattaen. Tulevaisuudessa pääpyörätie on tavoitteena toteuttaa kokonaan Uudenmaankadun varteen, mutta se ei ole tässä hankkeessa mahdollista kaavan ja käytettävissä olevan budjetin puitteissa.

CitiCAP-hankkeen rahoitus on saatu EU:n Urban Innovative Action –ohjelmasta. Hankesuunnitelmaan sisältyy noin 2,5 kilometriä pitkän älykkään ja houkuttelevan pääpyörätien rakentaminen matkakeskuksesta Apilakadulle. Pääpyörätien toteuttamiseen on hankkeessa varattu 1,7 miljoonaa euroa. Aiempaa sujuvampi ja liikenneturvallisempi pyörätie eteläiseen Lahteen tukee hyvin kaupungin tavoitetta kasvattaa pyöräliikenteen määrää. Samalla luodaan Lahteen hyvä esimerkki laadukkaasta pyöräinfrastruktuurista ja vahvistetaan käyttäjälähtöistä pyöräliikenteen suunnitteluosaamista. Hankkeessa on myös kokeiltu ensimmäistä kertaa täysin tietomalliin perustuvaa suunnittelua, mikä kasvattaa hankkeeseen osallistuneiden suunnitteluosaamista.

CitiCAP-pyörätien älyratkaisut on määritetty tarkemmin yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Älyä tuovat Matkakeskukselle sijoitetut sähköiset, turvallisemmat pyörätelineet, energiaa säästävä valaistus, digitaaliset infotaulut, kuvantunnistusta hyödyntävä liikennelaskenta sekä kadun pintaan heijastettavat liikennemerkit.  Älyratkaisut sijoitetaan pääasiassa tavoitetilan mukaiselle pääreitille välille Pohjoinen Liipolankatu – Matkakeskus. Pyörätie varustetaan tietoliikenneyhteyksillä, jotka mahdollistavat väylän käytön testialustana myös tulevaisuudessa.

 

Osa pyöräliikenteen tavoiteverkkoa

Rakennettava CitiCAP-pyörätie on osa pyöräliikenteen yleiskaavan mukaista tavoiteverkkosuunnitelmaa, joka koostuu pääreiteistä (n. 40 km) ja aluereiteistä. Pyöräilyn pääreitit tarjoavat rakentuessaan sujuvat ja nopeat pyörätiet asuinalueilta keskustaan kulkien työpaikka- tai asutuskeskittymien läpi. Aluereitit täydentävät pääreittejä, ja johtavat pääreitin läheisyydessä sijaitsevat asuinalueet pääreitille ja yhdistävät asuinalueita toisiinsa.

Pyöräilyn pääreitit erottuvat laatuvaatimuksiltaan alempitasoisista reiteistä ja ovat kaupungin yksi keino vastata tavoitteeseen lisätä pyöräilyä ja käyttäjien toiveisiin sujuvammista reiteistä. Tavoiteverkoston myötä pyöräväylästöön saadaan hierarkia, joka helpottaa verkon hahmotettavuutta käyttäjälle ja suunnistettavuutta sekä mahdollistaa kustannustehokkaan keinon tarjota parempaa laatua tulevaisuudessa muun muassa opastuksessa ja kunnossapidossa.