Hyppää sisältöön

Ajoratojen hoito

Liikenneväylien hoito jaetaan ajoratojen osalta kolmeen kiireellisyysluokkaan (I, II ja III) liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Myös maastolliset seikat vaikuttavat luokitukseen.

Pääväylät ja kadut, joilla on linja-autoliikennettä tai runsasta työmatkaliikennettä, ovat luokassa I tai II. Kolmanteen kiireellisyysluokkaan kuuluvat mm. pientaloalueiden kadut.

30 % ajoradoista kuuluu ensimmäiseen, 28 % toiseen ja 42 % kolmanteen luokkaan.

Talvikunnossapito

Kaikkien katujen auraus aloitetaan viimeistään, kun lunta on satanut 3 cm. Pääkatujen (I ja II luokka) auraus on suoritettu 6 tunnin kuluessa lähtökynnyksen täyttymisestä. Tonttikatujen (III luokka) auraus on suoritettu 12 tunnin kuluessa lähtökynnyksen sisältävän sateen päättymisestä.

Pääkatujen risteysalueet, mäet ja linja-autojen reitit hiekoitetaan liukkauden torjumiseksi tarvittavilta osin. Tonttikaduilla liukkaudentorjunnan toimenpiteitä tehdään vain poikkeustapauksissa (ns. pääkallokelit).

Lahdessa kemiallista liukkaudentorjuntaa tehdään pian jokaisella urakka-alueella vain ympäristöystävällisillä, formiaattipohjaisilla, materiaaleilla. Suolan käytöstä luovutaan portaittain. Ajoradoilla formiaattia voidaan aineen sulatuskyvyn puolesta käyttää suolatuotteita kylmemmissä olosuhteissa. Pakkasliukkautta torjutaan usein hiekalla. Samoin asuinkatujen liukkaudentorjunnassa käytetään vain hiekkaa.

Puhtaanapito

Hiekoitushiekka puhdistetaan kaduilta ja muilta yleisiltä alueilta keväisin toukokuun alkuun mennessä. Puhdistus aloitetaan pääkaduilta. Katujen kevätsiivouksen kokonaiskesto on enintään 21 vuorokautta siitä, kun olosuhteet sallivat töiden aloittamisen täysitehoisesti.

Ennen harjausta alue kastellaan pölyhaittojen vähentämiseksi.

Kesän aikana kaupunki puhdistaa vastuullaan olevat alueet kerran kahdessa kuukaudessa.

Kesäkunnossapito

Vaaraa aiheuttavat kuopat ja halkeamat sekä liikenneturvallisuudelle tärkeät liikennemerkit korjataan heti, kun ne on havaittu tai niistä on saatu tieto.

Muut vauriot korjataan viikon kuluessa niiden havaitsemisesta.

Sorateiden pinnat sidotaan keväisin suolaamalla pölyämisen estämiseksi. Käsittelyjä uusitaan, mikäli haitallista pölyämistä esiintyy.