Hyppää sisältöön

Malskin alueen katusuunnitelman muutos

Viistoilmakuvaote suunnittelualueesta

Mallaskadun, Mattssoninaukion ja Panimokadun katusuunnitelmien muutossuunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021.

Muutoksilla pyritään estämään alueella tapahtuvaa tarpeetonta ajoneuvoliikennettä. Suunnittelua on tehty alueelta tulleiden palautteiden ja syksyllä 2020 kiinteistöjen edustajien kanssa pidetyn asukastilaisuuden annin pohjalta. Suunnittelusta pidettiin asukastilaisuus syyskuussa 2021 katusuunnitelmaluonnoksen valmistuttua.

Katusuunnitelma hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2022. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022-2023.

Malskin alueen katusuunnitelmamuutoksen eteneminen ja toteuttaminen

 • Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

  Lähtökohtia on kartoitettu loppuvuodesta 2020 yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

   

 • Suunnittelutyöstä järjestetään avoin yleisötilaisuus.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

   

  Nähtäville astettu aineisto

 • Suunnitelmaa muokattiin muistutusten perusteella. Pyörätelinettä kavennettiin niin että se ei ulotu yksityiselle kiinteistölle.

 • Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi katusuunnitelman lautakunnan kokouksessa 23.3.2022

   

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

  Katumuutosten toteuttaminen alkoi  kavennuskiveyksien rakentamisella keväällä 2022.

  2023 katusuunnitelman toteuttamista jatketaan pergoloiden ja pyöräkatoksen rakentamisella.