Hyppää sisältöön

Malskin alueen katusuunnitelman muutos

Mallaskadun ja Panimokadun katusuunnitelmien muutossuunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja toteutusta esitetään vuodelle 2022. Muutoksilla pyritään estämään alueella tapahtuvaa tarpeetonta ajoneuvoliikennettä. Suunnittelua on tehty alueelta tulleiden palautteiden ja syksyllä 2020 kiinteistöjen edustajien kanssa pidetyn asukastilaisuuden annin pohjalta. Suunnittelusta pidetään asukastilaisuus syyskuussa 2021 katusuunnitelmaluonnoksen valmistuttua.

Malskin alueen katusuunnitelmamuutoksen eteneminen ja toteuttaminen

 • Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

  Lähtökohtia on kartoitettu loppuvuodesta 2020 yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

 • Suunnittelutyöstä järjestetään avoin yleisötilaisuus.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä 2 viikon ajan (14 vrk) pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18).

  Muistutus

  Suunnitelmasta voidaan jättää muistutus sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

   

  Nähtäville astettu aineisto

 • Suunnitelmasta annettu palaute ja suunnitelmaluonnos tarkistetaan . Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Tekninen ja ympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja suunnitelmien muutokset.

  Lautakunta hyväksyy suunnitelman.

  Pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä viranhaltijapäätöksellä.

   

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.