Hyppää sisältöön

Malskin alueen katusuunnitelman muutos

Viistoilmakuvaote suunnittelualueesta

Mallaskadun ja Panimokadun katusuunnitelmien muutossuunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021 ja toteutusta esitetään vuodelle 2022. Muutoksilla pyritään estämään alueella tapahtuvaa tarpeetonta ajoneuvoliikennettä. Suunnittelua on tehty alueelta tulleiden palautteiden ja syksyllä 2020 kiinteistöjen edustajien kanssa pidetyn asukastilaisuuden annin pohjalta. Suunnittelusta pidetään asukastilaisuus syyskuussa 2021 katusuunnitelmaluonnoksen valmistuttua.

Suunnitelmamuutosta muokattiin ja suunnittelualuetta laajennettiin saadun palautteen mukaisesti ja nyt päivitetty suunnitelmamuutos astetaan uudelleen nähtäville 20.1.-2.2.2022. Suunnitelman aineisto on esitetty alempanan tällä sivulla.

Malskin alueen katusuunnitelmamuutoksen eteneminen ja toteuttaminen