Hyppää sisältöön

Malskin alueen katusuunnitelman muutos

Viistoilmakuvaote suunnittelualueesta

Mallaskadun, Mattssoninaukion ja Panimokadun katusuunnitelmien muutossuunnittelu on käynnistynyt alkuvuodesta 2021.

Muutoksilla pyritään estämään alueella tapahtuvaa tarpeetonta ajoneuvoliikennettä. Suunnittelua on tehty alueelta tulleiden palautteiden ja syksyllä 2020 kiinteistöjen edustajien kanssa pidetyn asukastilaisuuden annin pohjalta. Suunnittelusta pidettiin asukastilaisuus syyskuussa 2021 katusuunnitelmaehdotuksen valmistuttua.

Katusuunnitelma hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa keväällä 2022. Hyväksytty katusuunnitelma löytyy päätöspöytäkirjan liitteenä: Päätös Malskin katusuunnitelmasta

Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022-2024.

Vuonna 2022 toteutettiin suunnitelman kiveystyöt. Vuonna 2024 kunnostetaan vanhat pergolat ja niiden istutukset, rakennetaan uudet pergolat Mattsoninaukiolle sekä pyöräkatos Mallaskadulle.

Malskin alueen katusuunnitelmamuutoksen eteneminen ja toteuttaminen