Hyppää sisältöön

Sähkötien katusuunnitelman muutos

Sähkötien katusuunnitelman muutos Uudenkylän kaupunginosassa.

Sähkötien katusuunnitelman muutos pohjautuu vuonna 2008 laadittuun katusuunnitelmaan. Katu on alkupäätä lukuun ottamatta jäänyt rakentamatta ja suunnittelun tarkoituksena on mahdollistaa kadun rakentaminen asemakaavan osoittamaan sijaintiin.

Näin katusuunnitelma etenee:

 • Suunnittelun aloitus

  Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille. Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2008 laadittu katusuunnitelma sekä voimassa oleva asemakaava, joka edellyttää kadun toteuttamista asemakaavan mukaiseen sijaintiin.

  Suunnittelua varten alueella tehdään maaperätutkimuksia elokuussa viikolla 34.

  Maastokatselmus asukkaille 29.8.2022 klo 14

  Katusuunnittelusta järjestetään maastokatselmus maanantaina 29.8.2022 klo 14. Tapaamispaikkana Heinolantien ja Sähkötien risteys. Näkemyksiä suunnittelusta voi jättää myös puhelimitse sekä sähköpostitse. Lähiasukkaita tiedotetaan katselmuksesta myös kirjeitse.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus joko yleisötilaisuutena tai verkkotilaisuutena.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella (Uusi Lahti) ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan  pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18, Trion toinen kerros).

  Muistutuksen tekeminen

  Suunnitelmaehdotuksia koskevat mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti kaupunkiympäristölautakunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Muistutukset jätetään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Muistutuksen yhteydessä mainittava viitteenä suunnitelman asianumero 4867/2022. Muistutuksen voi myös toimittaa Lahti-Pisteeseen tai postittaa osoitteella Kaupunkiympäristölautakunta, Lahti-Piste, Aleksanterinkatu 18, 15140 Lahti

 • Suunnitelmasta annettu palaute käydään läpi  ja suunnitelmaluonnosta tarvittaessa tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja hyväksyy suunnitelman.

  Vaikutukseltaan pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä suunnittelupäällikön viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen laaditaan rakentamissuunnitelma ja suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

Sijainti kartalla

Ohita upotus

Lisätietoja