Hyppää sisältöön

Radiomäenkadun katusuunnitelman muutos

Radiomäenkadun katusuunnitelman muutos Keski-Lahden kaupunginosassa.

Radiomäen katusuunnitelman muutoksen tavoitteena on parantaa alueen liikenneturvallisuutta mahdollistamalla jalankulkuväylän rakentaminen kadun eteläreunaan. Samassa yhteydessä kadun päässä sijaitsevan yleisen pysäköintialueen järjestelyjä selkeytetään sekä lisätään pysäköintiä niin pyörille, mopoille kuin sähköpotkulaudoille.

Suunnittelu pohjautuu alueelle laadittuun hankesuunnitelmaan (KYLA 23.3.22 § 36).

Sijainti kartalla

Ohita upotus

Näin katusuunnitelma etenee:

 • Katusuunnittelun käynnistymisestä ilmoitetaan tapauskohtaisesti asukkaille.

 • Työn laajuudesta ja tarpeesta riippuen suunnittelutyöstä järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus joko yleisötilaisuutena tai verkkotilaisuutena.

  Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua se asetetaan nähtäville. Nähtävilläolosta tiedotetaan asukkaita lehti-ilmoituksella (Uusi Lahti) ja kirjeellä sekä kaupungin nettisivuilla.

  Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävänä vähintään kahden viikon ajan  pdf-muodossa Nähtävillä olevat suunnitelmat -sivulla.  Lisäksi suunnitelmat ovat paperikopioina nähtävänä  Lahti-Pisteessä, Palvelutorilla (Aleksanterinkatu 18, Trion toinen kerros).

  Muistutus

  Katusuunnitelmasta voi jättää muistutuksen sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset on tehtävä kirjallisesti, jotka toimitetaan nähtävilläoloajan aikana Lahti-Pisteeseen, tai sähköisesti lähettämälle ne kirjaamoon, kirjaamo@lahti.fi. Sähköpostiviestin otsikossa tulee mainita muistutusta koskevan katusuunnitelman nimi.

 • Suunnitelmasta annettu palaute käydään läpi  ja suunnitelmaluonnosta tarvittaessa tarkistetaan. Tarvittavat muutokset tehdään suunnitelmiin.

 • Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee muistutukset ja hyväksyy suunnitelman.

  Vaikutukseltaan pienet katusuunnitelmien muutokset voidaan hyväksyä suunnittelupäällikön viranhaltijapäätöksellä.

 • Hyväksytyn katusuunnitelman jälkeen laaditaan rakentamissuunnitelma ja suunnitelman mukainen rakentaminen voi alkaa.

Yhteystiedot