Hyppää sisältöön

Kartta- ja paikkatiedot

Lahden kaupungin kehittämät ja ylläpitämät paikkatietoaineistot ja kartat ovat kaupungin, yritysten ja asukkaiden käytettävissä. Lahdessa on käytössä ETRS-GK26-koordinaattijärjestelmä ja N2000-korkeusjärjestelmä.

  • Ota paikkatietoaineistot käyttöön

    Asiakaspalvelustamme saat karttatuotteet, rakennusluvan liitekartat, asemakaava-, sekä kiinteistö- ja lainhuutorekisteriotteet sähköisessä muodossa suoraan sähköpostiin.

    Ylläpidämme muun muassa maastotietoja, rakennuksia, kiinteistöjä, katuverkkoa ja kaavoitusta koskevia kartta- ja ominaisuustietoaineistoja paikkatietojärjestelmässä. Aineistoja käytetään ja ylläpidetään kaavoituksessa, rakennusvalvonnassa, ympäristöpalveluissa, kiinteistönmuodostuksessa, tonttitarjonnassa sekä muissa suunnittelutehtävissä.

Yhteystiedot