Hyppää sisältöön

Rajapinnat

Rajapintapalveluiden kautta voit saada sovellukseesi ajantasaisia paikkatietoaineistoja. Palvelujen käyttö edellyttää paikkatieto-ohjelmistoa, jolla aineistot haetaan Lahden kaupungin palvelimelta.

WMS-palvelu (Web Map Service) tarjoaa rasterimuotoisia kartta-aineistoja

Aineistot tarjotaan palvelussa rasterikuvina, joita voidaan käyttää esimerkiksi taustakarttoina.
Aineistot voivat olla yhteisiä opaskarttapalvelun kanssa tai omia, pelkästään WMS-palvelua varten luotuja aineistoja.

Palvelussa tarjolla oleviin aineistoihin voidaan tehdä kyselyjä palvelua tukevilla asiakasohjelmilla (esim. Gaia, AutoCAD Map 3D, MapInfo, ArcGIS, QGIS).

Asiakasohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities- tai GetMap-kyselyn, jonka Web-palvelin lähettää RasterServer-palvelinohjelmalle. RasterServer hakee kyselyä vastaavan aineiston rasteroiduista tiedostoista, tekee sille tarvittaessa koordinaattimuunnoksen ja palauttaa sen Web-palvelimen kautta asiakasohjelmaan. Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista (käyttäjätunnusta).

WMS-palvelussa on tarjolla mm. seuraavat aineistot:

  • opaskartta
  • ilmakuva
  • maastokartta
  • asemakaava
  • yleiskaava

Kaikki tarjolla olevat aineistot löydät kokonaisuudessaan rajapintapalvelusta.

WMS-palvelun osoite: https://lahti.asiointi.fi/teklaogcweb/wms.ashx

WFS-palvelu (Web Feature Service) tarjoaa vektorimuotoisia KuntaGML sekä simple feature -tyyppisiä paikkatietoaineistoja

Aineistot tarjotaan palvelussa yksittäisinä, vektorimuodossa esitettyinä paikkatietokohteina.

Palvelussa tarjolla oleviin aineistoihin voidaan tehdä kyselyjä palvelua tukevilla asiakasohjelmilla kuten

Asiakasohjelma lähettää Web-palvelimelle GetCapabilities-, DescribeFeatureType- tai GetFeature-kyselyn, ja Web-palvelin hakee kyselyä vastaavan aineiston välimuistitietokannasta. Kyselyä vastaava aineisto palautetaan Web-palvelimen kautta asiakasohjelmaan. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen.

WFS-palvelussa on tarjolla mm. seuraavat aineistot:

  • kantakartta
  • asemakaava
  • opaskartta
  • osoitteet

Kaikki tarjolla olevat aineistot löydät kokonaisuudessaan rajapintapalvelusta.

WFS-palvelun osoite: https://lahti.asiointi.fi/teklaogcweb/wfs.ashx