Hyppää sisältöön

Karttatuotteet

Lahden kaupunki tuottaa runsaasti erilaista kartta-aineistoa, jota on saatavilla sekä sähköisessä että painetussa muodossa. Kaupungilta on myös mahdollista tilata erilaisia teema- ja tilauskarttoja omiin tarpeisiin.

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä lainvoimaisista asemakaavoista.

Kantakartta

Kantakarttaa käytetään kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun pohjakarttana.
Kantakartalla kuvattavia kohteita ovat kiinteistötiedot, rakennukset ja rakenteet,
liikenneväylät, erilaiset maastokohteet, korkeustiedot ja nimistö.

Maanomistuskartta

Maanomistuskartta on kaupungin maaomaisuutta kuvaava teemakartta.

Opaskartta

Lahden seudun opaskartta kattaa viiden kaupungin/kunnan alueen (Asikkala, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila).

Ortoilmakuvat

Ortoilmakuvat soveltuvat hyvin erilaisten suunnitelmien pohjaksi yhdessä
esimerkiksi kantakartan kanssa. Kuvia on yksittäisiltä vuosilta vuosien 1946–2019 väliltä.

Virastokartta

Virastokartalla kuvataan kiinteistöjako, rakennukset, osoitenumerointi, nimistöä sekä liikenneverkko.

Teemakartat

Teemakartoissa tietty teema tai aihe kuvataan korostetummin kuin kartan muu sisältö. Teemakarttojen pohjana käytetään yleensä opas- ja virastokarttoja, mutta kuvaustapa ja mittakaava ovat vaihtelevat tarpeen mukaan. Valmistamme teemakarttoja kaupungin omaan tarpeeseen ja tilauksesta ulkoisille asiakkaille.