Hyppää sisältöön

Keskustan kehittäminen

Lahden keskusta kasvaa ja uudistuu. Vuoteen 2030 ulottuvat suunnitelmat keskustan ja liikenteen kehittämisestä pitävät asukkaat ja asiakkaat muutosten kyydissä.

Keskustan alue on jatkuvassa muutoksessa. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, kaupungin palveluverkkoa kehitetään ja uusia vetovoimakohteita rakentuu. Tällä hetkellä merkittävimpiä kehittämiskohteita ovat Ranta-Kartanon alue hotelli-vesiliikuntakeskuksineen, Malskin-kulttuurikeskus ja Taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD. Lisäksi kaupungin terveyspalvelut keskittyvät Kaupunginsairaalaan ja Paavolaan rakennetaan iso koulukampus. Yhtä lailla myös pienet kehitystoimet esim. viihtyisyys- ja liikenneturvallisuustoimet ovat tärkeitä.

Tavoitteena sujuvampi liikenne ja viihtyisämpi keskusta

Yhdyskuntarakenteen muutokset vaikuttavat väistämättä myös liikenteeseen. Keskustan halutaan olevan saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla mutta samalla sen tulee tarjota viihtyisää asumis- ja asiointiympäristöä. Parhaillaan laaditaan keskustan liikenteen ja liikkumisen tavoitesuunnitelmaa, jonka tavoitevuosi on 2030. Erityisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan ja vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja. Autoliikenne ohjataan keskustan reunoille ja pysäköintiä keskitetään pysäköintilaitoksiin.

Strategian mukaisesti tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkutapaosuuden kasvattaminen ja järjestellä keskustan liikenne jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla.

Lue lisää LIISU 2030 suunnittelusta

Keskustavisio 2030 kokoaa tavoitteet yhteen

Keskustavisio on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Tavoitteena on houkutteleva ja sujuva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Viihtyisä keskusta lisää elinvoimaa ja asiakasvirtoja sekä houkuttelee Lahteen uusia asukkaita.

Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat kulkuvirtoja ja asiointia.

Keskustan kehittämisen 100 toimenpidettä- ohjelman avulla seurataan keskustavision toteutumista toimenpiteiden ja seurantamittareiden kautta.

Lue lisää keskustavisiosta

Keskustaa kehitetään yhteistyössä​

Keskustan halutaan olevan viihtyisä asumisen, asioinnin ja yrittämisen paikka. Töitä elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi tehdään aktiivisesti yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja keskustan kehittämisyhdistyksen, Lahti City ry:n, kanssa.​

Keskustan elinvoimaa mitataan mm. kävelyn ja pyöräilyn laskureilla, jotka ovat Aleksanterinkadulla Rautatienkadun ja Vesijärvenkadun välisellä osuudella. Laskureiden tiedot ovat kaikille avointa tietoa.

Keskustan kehittämisryhmä

Kaavoitus

Keskustassa kaavoitus ja rakentaminen on vilkasta. Kaavoitus luo edellytykset kasvun jatkumiselle. Nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja mm. pienteollisuudelta vapautuneita tontteja uudistetaan. Keskustan palveluverkkoa tiivistetään mikä vapauttaa alueita uuteen käyttöön, mutta samalla kaavoitetaan uusia palvelukohteita, kuten Paavolan kampus. Keskustan alueeseen liittyvät Ranta-Kartanon ja Radanvarren alueet kasvattavat keskustan elinvoiman potentiaalia merkittävästi.

Viime vuosina keskustaan on valmistunut useita uusia asuinrakennuksia ja lisää mahdollisuuksia kaupoille, hotelleille ja muille palveluille.

(Kaavamääräykset saa näkyviin alla olevan linkin kautta avautuvasta karttapalvelusta klikkaamalla ajantasakaavasta haluamasi asemakaava aktiiviseksi hiiren vasemmalla näppäimellä ja valitsemalla avautuvasta ruudusta Lisätiedot-linkki. Määräykset avautuvat ruudun vasempaan reunaan.)

Ajantasa-asemakaavaan
 • 12 000

  keskusta-asukasta

 • noin 5 000

  uutta keskusta-asukasta vuoteen 2030 mennessä

 • 727

  keskustassa liikettä

 • noin 300 000

  Aleksilla pyöräilee vuosittain

Ota yhteyttä