Hyppää sisältöön

Keskustan kehittäminen

Lahden keskusta kasvaa ja uudistuu. Vuoteen 2030 ulottuvat suunnitelmat keskustan ja liikenteen kehittämisestä pitävät asukkaat ja asiakkaat muutosten kyydissä.

Keskustan alue on jatkuvassa muutoksessa. Yhdyskuntarakenne tiivistyy, palveluverkkoa kehitetään ja uusia vetovoimakohteita rakennetaan. Tällä hetkellä merkittävimpiä kehittämiskohteita ovat Ranta-Kartanon alue hotelli-vesiliikuntakeskuksineen, Malskin kulttuurikeskus ja Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva.

Lisäksi kaupungin terveyspalvelut keskittyvät Kaupunginsairaalaan ja Paavolaan rakennetaan iso koulukampus. Yhtä lailla tärkeitä ovat myös pienet kehitystoimet, kuten viihtyisyyden lisääminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Keskustavisio 2030 kokoaa tavoitteet yhteen

Keskustavisio on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Tavoitteena on houkutteleva ja sujuva keskusta asumiseen, asiointiin ja yrittämiseen. Viihtyisä keskusta lisää elinvoimaa ja asiakasvirtoja sekä houkuttelee Lahteen uusia asukkaita.

Keskustavisio näyttää, mihin suuntaan keskusta kasvaa ja miten Lahden vetovoimatekijät muuttavat kulkuvirtoja ja asiointia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 Keskustavision ja liikenteen ja liikkumisen tavoitevision periaatteet tietyin reuna-ehdoin.

Keskustan kehittämisen 100 toimenpidettä- ohjelman avulla seurataan keskustavision toteutumista toimenpiteiden ja seurantamittareiden kautta.

Lue lisää keskustavisiosta

Tavoitteena sujuvampi liikenne ja viihtyisämpi keskusta

Yhdyskuntarakenteen muutokset vaikuttavat väistämättä myös liikenteeseen. Keskustan halutaan olevan saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla mutta samalla sen tulee tarjota viihtyisää asumis- ja asiointiympäristöä. Erityisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan ja vähennetään liikenteen ympäristöhaittoja. Autoliikenne ohjataan keskustan reunoille ja pysäköintiä keskitetään pysäköintilaitoksiin.

Strategian mukaisesti tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkutapaosuuden kasvattaminen ja järjestellä keskustan liikenne jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen ehdoilla.

Lue lisää keskustan liikenteen suunnittelusta
 • 12 000

  keskusta-asukasta

 • noin 5 000

  uutta keskusta-asukasta vuoteen 2030 mennessä

 • 727

  liikettä keskustassa

 • noin 300 000

  pyöräilijää Aleksilla vuosittain

Keskustaa kehitetään yhteistyössä​

Keskustan halutaan olevan viihtyisä asumisen, asioinnin ja yrittämisen paikka. Töitä elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden, saavutettavuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi tehdään aktiivisesti yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja keskustan kehittämisyhdistyksen, Lahti City ry:n, kanssa. Teemme muun muassa vuosittain keskusten elinvoimalaskennan, jossa kartoitetaan keskustan liiketilojen tilanne.

Keskustan elinvoimaa mitataan myös muun muassa kävelyn ja pyöräilyn laskureilla, jotka ovat Aleksanterinkadulla Rautatienkadun ja Vesijärvenkadun välisellä osuudella. Laskureiden tiedot ovat kaikille avointa tietoa.

Keskustan kehittämisryhmä

Kaavoitus

Keskustassa kaavoitus ja rakentaminen on vilkasta. Kaavoitus luo edellytykset kasvun jatkumiselle. Nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja mm. pienteollisuudelta vapautuneita tontteja uudistetaan. Keskustan palveluverkkoa tiivistetään mikä vapauttaa alueita uuteen käyttöön, mutta samalla kaavoitetaan uusia palvelukohteita, kuten Paavolan kampus. Keskustan alueeseen liittyvät Ranta-Kartanon ja Radanvarren alueet kasvattavat keskustan elinvoiman potentiaalia merkittävästi.

Viime vuosina keskustaan on valmistunut useita uusia asuinrakennuksia ja lisää mahdollisuuksia kaupoille, hotelleille ja muille palveluille.

(Kaavamääräykset saa näkyviin alla olevan linkin kautta avautuvasta karttapalvelusta klikkaamalla ajantasakaavasta haluamasi asemakaava aktiiviseksi hiiren vasemmalla näppäimellä ja valitsemalla avautuvasta ruudusta Lisätiedot-linkki. Määräykset avautuvat ruudun vasempaan reunaan.)

Ajantasa-asemakaavaan

Ota yhteyttä