Hyppää sisältöön

Ilmanlaatu

Lahden ympäristöpalvelut ylläpitää ilmanlaadun mittausverkkoa, joka käsittää kuusi jatkuvatoimista mittauspistettä sekä neljä passiivista keräyspistettä. Ulkoilmanlaatua mitataan Lahdessa ja Hollolassa yhdessä kuntien ja alueen ilmapäästöjä aiheuttavien yritysten kanssa.

​​Jatkuvatoimisesti mitattavia ilman epäpuhtauksia ovat typen oksidit, otsoni, pienhiukkaset ja hengitettävät hiukkaset. Puun pienpoltosta aiheutuvia polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä mitataan joka toinen vuorokausi. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä mitataan passiivisella keräyksellä kahden viikon jaksoissa neljässä eri pisteessä. Lisäksi typpidioksidia mitataan kuukauden keräysjaksoilla kuudessa pisteessä.

Lahden ja Hollolan ilmanlaatua voi seurata Internetistä Ilmatieteen laitoksen sivuilta, jonne Lahden ympäristöpalveluiden mittaustulokset päivitetään kerran tunnissa.

Tekstiviestivaroituspalvelu ilmoittaa huonosta ilmasta

Lahdessa ja Hollolassa on käytössä ilmanlaadun tekstiviestivaroituspalvelu. Kun Lahden ympäristöpalveluiden mittausten perusteella ilmanlaatu huononee terveysvaikutuksia aiheuttavalle tasolle, palvelun tilanneille lähetetään varoitusviesti. Varoitus palvelee varsinkin herkkiä väestöryhmiä, joille voi aiheutua terveyshaittoja ulkoilmanlaadun huonontuessa. Varoitusviestipalvelu on maksuton ja se toimii arkipäivisin virka-aikana.

Varoituspalvelun voi tilata matkapuhelimeensa lähettämällä viestin: asukas lahdenilma numeroon 16130. Palvelun voi lopettaa lähettämällä viestin: asukas sulje lahdenilma numeroon 16130.

Lisätietoja