Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuuden tuki

Uutena nuorisopalveluiden työmuotona on oppivelvollisuuden tuki. Uusi oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajenee 18 ikävuoteen asti. Oppivelvollisuuden tuessa suunnittelijan työnä on mm. oppivelvollisen ja hänen perheensä tukeminen sopivan opiskelupaikan löytämiseksi määräajan puitteissa.

Lisätietoa tulossa.