Hyppää sisältöön

Lahti – upea kaupunki opiskella ja elää

Lahti on Suomen nuorin yliopistokaupunki ja rohkea ympäristökaupunki, joka tarjoaa antoisat puitteet niin opiskeluun kuin sujuvaan arkeen.

Lahti on viime vuosina harpponut eteenpäin opiskelukaupunkina. Kaupunki on ollut vuoden 2019 alusta yliopistokaupunki, kun Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta tuli lainmuutoksen myötä virallisesti Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT).

Yliopisto- ja korkeakoulutus – LUTin lisäksi LAB-ammattikorkeakoulu ja esimerkiksi Helsingin yliopiston ympäristötieteellinen tutkimus– sijoittuu eurooppalaiseksi edelläkävijäkampukseksi suunnitellulle Niemen kampukselle. Moderni kampus tuo yhteen lahtelaiset korkeakouluopiskelijat ja yritykset.

– Me Lahdessa haluamme panostaa koulutukseen ja vahvistaa alueen koulutustarjontaa eri koulutustasoilla. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa. Haluamme, että monipuolinen koulutustarjonta innostaa opiskelemaan, opiskelijat solmivat yrityskontakteja jo opiskeluaikana ja varmistavat paikkansa muuttuvassa työelämässä, Lahden kaupungin kehityspäällikkö Henna Eskonsipo-Bradshaw sanoo.

Kansainvälisiä kandidaatteja

LUTin toiminta Lahdessa vahvistuu. Tällä hetkellä sillä on Lahdessa kahdeksan maisteriohjelmaa: yksi kauppatieteissä ja seitsemän tekniikan alalla. Kauppatieteiden tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma esimerkiksi on ollut hyvin suosittu.

Lahden alueen koulutus- ja tutkimusmyönteisen elinkeinoelämän tuella LUTiin on perustettu jo monta lahjoitusprofessuuria: kauppatieteissä apulaisprofessoreita toimii kaksi ja biotaloudessa kolme.

Eskonsipo-Bradshaw kertoo ilahtuneena LUTin uusista kandidaattiohjelmista, jotka ovat merkittävä lisä koulutustarjontaan. Syksyllä 2021 alkaa englanninkielinen energia- ja ohjelmistotekniikan kandidaattiohjelma ja syksyllä 2022 tuotantotalouden kandidaattiohjelma. Kansainvälisten kandiohjelmien yhteistyökumppanina on kiinalainen Hebein teknillinen yliopisto.

LAB-ammattikorkeakoulun koulutustarjottimella ovat tekniikka, muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä sosiaali- ja terveysala.

Luonnonkaunis, kompakti ja rohkea

– Opiskelijat ovat kaupunkimme voimavara, jolle haluamme tarjota mahdollisimman hyvät puitteet asua ja elää. Lahden Taloilta, kaupungin konserniyhtiöltä, esimerkiksi on juuri valmistunut uusia opiskelija-asuntoja Niemen kampuksen viereen, Eskonsipo-Bradshaw kertoo.

– Toivomme opiskelijoiden jäävän Lahteen valmistuttuaan, ja siksikin pyrimme luomaan edellytyksiä opiskelijoiden ja yrityksien yhteistyölle jo opiskeluaikana. Lahti ja lahtelaiset yritykset tarvitsevat uutta osaamista ja korkeakouluopiskelijoistamme saamme mainioita osaajia ja tekijöitä.

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Asemaan on johtanut pitkäjänteinen ja rohkea työ kestävän kehityksen eteen, ja työ tietenkin jatkuu kunnianhimoisin tavoittein teemavuoden jälkeen.

Lahti on lähellä kaikkea, ja Lahdessa kaikki on lähellä – myös harju- ja järviluonto liikuntamahdollisuuksineen. Niille altistuminen varmasti auttaa Lahteen kiinnittymisessä.

Leena Huovila, teksti