Hyppää sisältöön

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Päijät-Sote: Tukea tarjolla päijäthämäläisille 

Tukea on saatavilla, jos ajankohtainen maailmantilanne herättää huolta ja pelkoa. Sivulle on koottu tahoja, jotka tarjoavat keskusteluapua. Lue koko tiedote.

Apua ja tukea myös

Opiskeluhuollon palvelut ovat oppilaiden ja opiskelijoiden käytettävissä joko etäyhteyksin tai kasvokkain sopimuksen mukaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluilla tarkoitetaan neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä kuraattori- ja psykologipalveluita. Palveluja on saatavilla kaikissa esiopetusyksiköissä, perusopetuksen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen psykologeja.

Oppilas- ja opiskelijahuollolla edistetään koko yhteisön ja yksittäisten opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia. Sitä tehdään yhteistyössä oppilaiden, opiskelijoiden ja tarvittaessa huoltajien kanssa. Esi- ja perusopetuksen oppilashuollosta ja toisen asteen opiskelijahuollosta voidaan käyttää yhteistä nimitystä opiskeluhuolto.

Jokaisessa esiopetusyksikössä, koulussa ja oppilaitoksessa toimii oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmä, joka vastaa oppilas-/opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmän tehtävänä on huolehtia koko koulun- tai oppilasyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on ennaltaehkäisevää ja koko yhteisöä tukevaa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden kokemuksia omasta ja yhteisönsä hyvinvoinnista kartoitetaan vuosittain. Kouluyhteisön kaikki jäsenet ja vanhemmat voivat tuoda luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilas- tai opiskelijahuoltoryhmälle.

Kaikissa yksiköissä on oma suunnitelma siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään. Suunnitelma perustuu Päijät-Hämeen yhteiseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Lahdessa panostetaan tällä hetkellä erityisesti oppilaiden, opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen, kouluviihtyvyyteen sekä poissaolojen ja kiusaamisen vähentämiseen.

 • Jokaisella päiväkodilla, koululla ja oppilaitoksella on käytettävissä psykologi ja kuraattori, jotka tukevat koko kouluyhteisön ja yksittäisen oppilaan hyvinvointia. Lapsi, nuori, huoltaja tai henkilöstön jäsen voi ottaa yhteyttä oman yhteisön kuraattoriin ja psykologiin.

  • Kuraattori auttaa muun muassa käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen liittyvien ongelmien selvittämisessä sekä tuen järjestämisessä.
  • Psykologi auttaa oppilaan oppimisvaikeuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arvioinnissa sekä tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

  Lahden kaupungin lukioilla, Koulutuskeskus Salpauksella, Suomen diakoniaopistolla, Lahden konservatoriolla, Lahden seudun kristillisellä koululla, Lahden Steinerkoululla, Pajulahden urheiluopistolla, Kiipulan Lahden toimipisteellä, Sylvia-kodin koululla ja Lahden kansanopistolla on yhteiset psykologi- ja kuraattoripalvelut.

  Varhaiskasvatuksen psykologit

  Esiopetuksen ja perusopetuksen psykologit ja kuraattorit

  Lukion psykologit ja kuraattorit

  Ammatillisen koulutuksen psykologit ja kuraattorit

   

 • Lastenneuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla lapsilla ja nuorilla. Lisää tietoa palveluista löydät Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sivuilta.

  Lastenneuvola

  Kouluterveydenhuolto

  Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Opiskeluhuollon ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja arvioida opiskeluhuollon toteutumista Lahdessa. Opiskeluhuollon ohjausryhmä huolehtii, että opiskeluhuoltosuunnitelma päivitetään ja seuraa asetettujen tavoitteiden ja toimien toteutumista. Opiskeluhuollon ohjausryhmä ohjaa opiskeluhuoltotyötä kerätyn arviointitiedon maakunnallisten arviointikyselyiden ja kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta.

 • Sivistyksen palvelualueen edustus:

  Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja (pj)
  Eija Kinnunen, opiskeluhuollon palvelupäällikkö (valmistelija)
  Susanna Iivonen-Pekesen, vastaava kuraattori (sihteeri)
  Sanna Ainola, rehtori
  Aija Marola, päiväkodin johtaja
  Piia Larinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
  Johanna Saastamoinen, opetuksen palvelupäällikkö
  Kirsikka Saresma, vastaava rehtori
  Matti Saarela, vastaava rehtori
  Helena Unelius, nuorisopalveluiden palvelupäällikkö
  Liisa Kumpulainen, aluekoordinaattori

  Hyvinvointikuntayhtymän edustus:

  Jarmo Hännikäinen (nuorisopsykiatria)
  Vilja Terävä (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)
  Merja Niemelä (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto)
  Niina Viholainen (lapsiperhepalvelut)

 • Lukiojohtaja Heikki Turunen (pj)

  Edustus kaikista toisen asteen oppilaitoksista ja opiskeluhuollon palveluista

Yhteystiedot