Hyppää sisältöön

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatus kehittää oman elämän hallintaa ja yrittäjyyden taitoja. Lahden kaupungin yrittäjyyskasvatussuunnitelmassa on toimintaa jokaiselle luokka-asteelle.

Lahden yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista kertovat kolme sanaa: Reilu, rohkea ja ryhdikäs.

Yrittäjyyskasvatus tukee opetussuunnitelman toteuttamista. Se kehittää lasten ja nuorten oman elämän hallintaa sekä yrittäjämäisiä taitoja ja asennetta. Oppiminen tapahtuu aidoissa tilanteissa itse tekemällä. Yrittäjyyskasvatuksen avulla opitaan monipuolisesti laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Jokainen oppilas on omassa elämässään aktiivinen toimija. Yrittäjämäinen toimintatapa edistää yhdessä tekemistä ja yhteistä oppimista. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristönä on koko kaupunki. Toimimme ja opimme yhdessä yritysten, työpaikkojen, järjestöjen, kulttuurilaitosten ja Lahden kaupungin eri toimintojen kanssa.

Liisa yrittäjyyskasvatuksen polulla

 

Yrittäjyyskasvatuskartta

Yrittäjyyskasvatuskartta opastaa Lahden lapset ja nuoret yrittäjämäisen oppimisen polulle. Kartta sisältää jokaiselle luokka-asteelle yhteisesti sovitun oppimiskokonaisuuden. Lisäksi tarjolla on valittavia mahdollisuuksia. Osan valinnoista tekee koulu, osan valinnoista oppilas voi tehdä itse.

Perusopetuksen yrittäjyyskasvatuskartalla kaikille tarkoitetut kokonaisuudet ovat:

 • Yrittäjän päivä, joka on vuosittain 5.9.
 • 1. luokka: Minä + Sinä = Me
 • 2. luokka: Luokan yhteinen projekti
 • 3. luokka: Kiertotalous osana Lahden JunnuYliopistoa
 • 4. luokka: Meidän yhteiskuntamme
 • 5. luokka: Teknologia osana Lahden JunnuYliopistoa
 • 6. luokka: Yrityskylä
 • 7.-9. luokka: TET
 • 7. luokka: Oma talous -ohjelma
 • 8. luokka: Ryhmän yhteinen projekti
 • 9. luokka: Yrityskylä
 • 9. luokka: Good bye 9!